Ta oferta pracy jest nieaktualna od 226 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Konserwator – Elektryk

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 05.09.2018
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

  Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie,
  największa placówka onkologiczna w Polsce, poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:

  KONSERWATOR – ELEKTRYK

  Miejsce pracy: Warszawa
  Numer referencyjny: EL/30/2018

  Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne,
  • uprawnienia SEP „E” (pomiary) powyżej 1 kV,
  • praktyka w zawodzie co najmniej 5 lat,
  • znajomość zagadnień dotyczących aparatury kontrolno pomiarowej i urządzeń laboratoryjnych,
  • odporność na stres,
  • terminowość,
  • wielozadaniowość,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność

  Mile widziane:

  • znajomość obsługi komputera,
  • dyspozycyjność,
  • uprawnienia SEP „D”

  Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:

  • utrzymywanie w ruchu i sprawności urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na terenie COI,
  • utrzymywanie w sprawności rozdzielni głównych średniego napięcia (SN), niskiego napięcia (nN) oraz rozdzielnic i tablic piętrowych w poszczególnych obiektach,
  • utrzymanie w sprawności źródeł zasilania gwarantowanego w tym: agregat prądotwórczy, akumulatory, UPS-y,
  • bieżąca obsługa instalacji elektrycznych gniazd i oświetlenia,
  • wykonywanie modernizacyjnych prac elektrycznych,
  • sprawdzanie prawidłowej pracy urządzeń i instalacji po dokonanych modernizacjach i remontach,
  • dozór oraz współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie konserwacji oraz prac remontowych.
  • czynny udział w racjonalnym gospodarowaniu zużyciem energii elektrycznej w obiektach COI.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • warunki do poszerzania wiedzy praktycznej;
  • pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV) do dnia 15 września 2018 r., w wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] wpisując w temacie: „Nr ref. EL/30/2018”.

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami/kami


  Pracodawca nie wymaga CV

  Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem danych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie (02-034),
  ul. Wawelska 15B, adres do korespondencji: Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  W Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 22 54-62-889.

  3. Cele przetwarzania danych osobowych: 

  Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.

  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

  5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.

  6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.

  7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:

  Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  8. Prawo do wniesienia skargi:

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

  9. Obowiązek podania danych

  Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

  10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

  Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

  Wyrażam zgodę Centrum Onkologii – Instytutowi im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie (02-034), ul. Wawelska 15B, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Technika Analityki Medycznej

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.