Ta oferta pracy jest nieaktualna od 223 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Konserwator - Mistrz

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-09-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

  Konserwator (Mistrz)
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres czynności:

  • Przygotowywanie i zabezpieczanie miejsc pracy do wykonania zadania,
  • Sprawdzanie stanu technicznego remontowanych obiektów pod względem bezpieczeństwa prowadzonych prac,
  • Wykonywanie prac remontowych oraz konserwacyjnych zleconych przez przełożonego 
   w zakresie instalacji wod-kan, CO, CT, wentylacji oraz robót ogólnobudowlanych 
   i energetycznych,
  • Wykonywanie napraw i innych prac zapewniających ciągłość sprawnego funkcjonowania budynków, budowli i urządzeń zgodnie z wiedzą własną oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • Wykonywanie prac zgodnie z przyjętymi technologiami oraz sztuką budowlaną,
  • Terminowe wykonywanie zadań, przestrzeganie wymagań technologicznych oraz dbałość o uzyskanie parametrów jakościowych i ilościowych wykonanych robót,
  • Wykonywanie prac magazynowych,
  • Sporządzanie w ustalonym zakresie dokumentacji pracy i zużycia materiałów,
  • Dbałość o właściwy stan pomieszczeń socjalnych i warsztatów,
  • Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia, sprzęt i materiały oraz ich właściwe i racjonalne wykorzystanie,
  • Dbałość o prawidłowe i właściwe stosowanie powierzonych narzędzi oraz o ich stan techniczny,
  • Zapoznawanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą realizowanych zadań oraz bezzwłoczne zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości,
  • Udział w bieżących szkoleniach pracowników z zakresu BHP na stanowisku pracy,
  • Wykonywanie pracy na wysokości zgodnie z BHP,
  • Samodzielne okresowe poruszanie się po torach na podstawie stosownego zezwolenia.

  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie,
  • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office - w tym programów Word i Excel,
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe związanym z nieruchomościami,
  • Wzorowa organizacja pracy,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Obsługa urządzeń biurowych.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę,
  • Możliwość rozwoju zawodowego,
  • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami,
  • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
   z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 76 tys. pracowników,
  • Atrakcyjne warunki pracy.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj
  Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:
  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html /

  PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
   
  Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Nadesłanych ofert nie zwracamy.
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:
  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

  PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
   
  Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.