Konserwator - Technik

 • Warszawa, mazowieckie
 • Pracownik fizyczny
 • 15.03.2019
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 14.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Remo-Vip

  Nasza firma, od wielu lat zajmuje się obsługą techniczną nieruchomości, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, oraz usługami budowlano/remontowymi. Obsługujemy prestiżowe obiekty w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Obsługujemy największych w Polsce Deweloperów, współpracujemy z firmami zarządzającymi nieruchomościami i zarządami właścicielskimi,  świadczymy swoje usługi na obiektach Rządowych.

  Konserwator - Technik

  Miejsce pracy: Warszawa

  Poszukujemy osób technicznych, samodzielnych i zaangażowanych w pracę.

  Do głównych obowiązków, należeć będzie:

  • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji zlokalizowanych w budynku,
  • Bieżąca obsługa, konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji i urządzeń technicznych,
  • Rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń i systemów,
  • Monitorowanie pracy powierzonych urządzeń, usuwanie awarii.

  Wymagania:

  • Doświadczenie jako: elektryk, hydraulik lub automatyk,
  • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z eksploatacją obiektu mieszkalnego,
  • Umiejętności wykonywania i napraw instalacji wodno-kanalizacyjnych w różnych technologiach,
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
  • Uprawnienia eksploatacyjne SEP – mile widziane,
  • Znajomość budowy i obsługi instalacji oraz urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz, SAP, CCTV, KD,
  • Umiejętność obsługi sterowników uniwersalnych do central wentylacyjnych i węzłów cieplnych oraz wykonywania pomiarów instalacji niskoprądowych,
  • Znajomość prac ogólnobudowlanych.

  Oferujemy:

  • Stałe zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Szkolenia producenckie urządzeń, systemów, możliwość rozwoju zawodowego,
  • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę, lub w innej formie, preferowanej przez pracownika,
  • Możliwość zatrudnienia na umowie o współpracę firma - firma, lub na zlecenie,
  • Stałe i pewne wynagrodzenie,
  • Przyjazną atmosferę w młodym zespole profesjonalistów,
  • Niezbędne narzędzia do pracy,
  • Pracownicy podejmujący z nami współpracę, pozostają z nami na lata.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Remo-Vip z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Remo-Vip Jacek Gontarz z siedzibą w Piasecznie  przy ul. Sikorskiego 1/26 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Remo-Vip Jacek Gontarz z siedzibą w Piasecznie przy ul. Sikorskiego 1/26 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu aplikacji na ogłoszenie, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu aplikacjina ogłoszenie. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu aplikacji na ogłoszenie.
  Twoje dane osobowe przekażemy do __________ (podaj rodzaje dostawców usług lub nazwy konkretnych dostawców).
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.