Oferta pracy

Konstruktor Elektronik w projekcie R&D

EXATELO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert

Polska firma telekomunikacyjna i innowacje? W EXATEL to możliwe. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ICT dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych technologii. Budujemy własne, unikalne produkty i narzędzia.

 

Do zespołu R&D, w ramach którego projektujemy i budujemy pierwsze, w pełni polskie rozwiązanie zgodne z filozofią SDN poszukujemy osoby na stanowisko

Konstruktor Elektronik w projekcie R&D

W ramach prowadzonych prac projektujemy, wytwarzamy, a finalnie implementujemy w sieci EXATEL, rozwiązanie, które obejmuje zarówno platformę sprzętową budowaną od podstaw, system operacyjny urządzenia sieciowego oraz warstwę sterownika SDN, który tworzymy na bazie projektu ONF – ONOS.

 

Poszukujemy proaktywnej osoby, która posiada predyspozycje do twórczego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych oraz projektowania nowatorskich, oryginalnych rozwiązań!

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • Architekturę sprzętową i realizacje rozwiązania w zgodności z architekturą i założeniami technicznymi projektu, architektury sieciowej, specyfikacji wymagań funkcjonalnych i nie funkcjonalnych.
 • Wykonywanie badań, rozpoznań technologicznych oraz opracowywanie koncepcji technicznych w zakresie warstwy sprzętowej. Dobór komponentów oraz podsystemów, przygotowywanie POC oraz testy w kierunku akceptacji typu.
 • Koordynację i monitorowanie prac technicznych po stronie partnerów/podwykonawców i wsparcie w bieżącej pracy oraz współpraca z Kierownikiem Projektu.
 • Współpracę z architektami sieciowymi przy opracowywaniu architektury rozwiązania
 • Wsparcie zespołu programistów w obszarze sprzętu, przygotowywanie dokumentacji oraz stanowisk deweloperskich dla programistów.
 • Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Wykonywania i nadzorowanie testów w obszarze sprzętowym, odbiory techniczne od podwykonawców, opracowywanie protokołów zdawczo-odbiorczych, realizacja testów odbiorczych.
 • Zdefiniowanie i weryfikacja wymagań i założeń do zaprojektowania i realizacji platformy sprzętowej
 • Planowanie i realizacja odbiorów prac od podwykonawców współpraca z Kierownikiem Projektu przy akceptacji kamieni milowych w projekcie.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe elektroniczne,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku jako konstruktor elektronik lub pokrewne,
 • doświadczenie w realizacji projektów R&D,
 • doświadczenie z zakresu metodyk projektowych w zakresie zapewnienia integralności elektrycznej tj. sygnałowej, zasilania, EMC/EMI, ESD,
 • znajomość zagadnień modelowania oraz projektowania układów chłodzenia i wentylacji urządzeń elektronicznych,
 • umiejętność projektowania obudów urządzeń elektronicznych, współpraca z głównym mechanikiem, znajomość zasad rysunku technicznego,
 • znajomość projektowania PCB w najnowszych technologiach np. HDI typ. 3, 4,
 • doświadczenie w wytwarzaniu rozwiązań sprzętowych, w tym sieciowych,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej przed-produkcyjnej dla EMS, znajomości zagadnień technologii produkcji EMS, norm IPC,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej, architektonicznej w standardzie jakości przemysłowej,
 • mile widziana znajomość Altium Designer, Mentor Pads lub podobne,
 • umiejętność poprawnego i jednoznacznego określania wymagań,
 • zdolność szybkiego uczenia się, samodzielność w organizowaniu źródeł wiedzy, posiadanie profilu kompetencji T-shape odpowiedniego dla pracowników R&D,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • mile widziana znajomość tematyki SDN.

Oferujemy:

 • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach R&D,
 • pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi,
 • pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy),
 • benefity socjalne i oferty pracownicze,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • parking dla pracowników.

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy