Ta oferta pracy jest nieaktualna od 306 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Konstruktor - Mechanik

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 19.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  KOMANDOR S.A.

  KOMANDOR S.A. od ponad 25 lat zapewnia klientom meble najwyższej jakości, które poprzez swoją funkcjonalność, trwałość i elegancję przyniosły marce Komandor wiele nagród i wyróżnień. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy w czasie tych lat, pozwoliło naszej marce rozwinąć się i wyraźnie zaistnieć na rynkach zagranicznych. Komandor jest obecny w ponad 42 krajach na świecie.

  Konstruktor - Mechanik

  Miejsce pracy: Łódź
  Wymagania:
  • kreatywność i umiejętność pracy w zespole
  • dobra organizacja pracy
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność i zaangażowanie
  • mile widziana znajomość akustyki materiałów
  • wykształcenie wyższe techniczne
  • umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej projektu
  • umiejętność obsługi programów: SolidWorks, AutoCAD ( również środowisko 3D )
  • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
  Oferujemy:
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • atrakcyjne zatrudnienie
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • narzędzia niezbędne do pracy
  • miejsce pracy w Łodzi

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KOMANDOR S.A. z siedzibą w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest KOMANDOR S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 50. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do KOMANDOR S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 50 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor S.A. z siedzibą w Radomiu.

  Dane do kontaktu::

  - listownie na adres: ul. Potkanowska 50 , 26-600 Radom,

  - przez e-mail:[email protected]

   

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby:

  • ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku,
  • ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, o które Pani/Pan się ubiega,
  • wybrać odpowiednią osobę do pracy w Komandor S.A..

   

  1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • zgoda na przetwarzanie danych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan dane inne niż wymienione powyżej. (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Komandor S.A. ma uzasadniony interes polegający na tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności w celu oceny, czy takiej osoby Komandor S.A. poszukuje na to stanowisko. (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

   

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, o które Pani/Pan ubiega się, chyba, że w oświadczeniu określi Pani/Pan dłuży okres np. dla potrzeb przyszłych rekrutacji..

   

  1. Odbiorcy danych

              Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom  i współpracownikom oraz  podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

   

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem ( dane kontaktowe powyżej) .

   

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody,  ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub  adres email, które zostały wskazane powyżej.

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( organ nadzorczy).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.