Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) za pomocą przycisku Aplikuj.

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”
 
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.''
 
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarska 42, 01-171Warszawa.
 
Ponadto, informujemy, że:
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Konstruktor oprzyrządowania, technolog na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.
Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

Konstruktor oprzyrządowania - technolog

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.O firmie

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

Konstantynów

Sosnowiec

top

Sumitomo SHI FW (SFW) is a global, innovative provider of energy and environmental technologies and services focusing on low emissions, high efficiency and fuel flexibility. Our solutions expand from our world leading circulating fluidized bed (CFB) technology, to long duration energy storage solutions (Liquified Air Energy Storage, ”CryoBattery™”), flue gas cleaning, gasification, waste heat boilers and a full spectrum of services for the global power and industrial markets.

Our vision is to continuously broaden our portfolio of products and services for decarbonization, decentralization and digitalization of energy industry by advancing our in-house technologies and developing alliances with new partners. Our goal is to provide sustainable energy solutions for a wide portfolio of customer needs in the fields of power generation, storage and network services. The Sumitomo SHI FW quality and service rely on our 1 500 talented people with deep know-how and experience in the industry.
We are a part of Sumitomo Heavy Industries Ltd. For more information, please visit:
https://www.shi-fw.com/

top

SHI FW Energia FAKOP w Polsce

Poszukuję:

Konstruktor oprzyrządowania - technolog

Miejsce pracy: Sosnowiec

ZAKRES ZADAŃ

 • Projektowanie narzędzi i przyrządów technologicznych
 • Wykonywanie rysunków i szkiców technologicznych
 • Odpowiedni dobór oraz testowanie narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji
 • Projektowanie procesów produkcyjnych w oparciu o dokumentację konstrukcyjną, wzorzec
 • Sporządzanie dokumentacji technicznej i stanowiskowej
 • Optymalizacja kosztów procesów technologicznych

WYMAGANIA

 • Doświadczenie na stanowisku konstruktora oprzyrządowania.
 • Wykształcenie techniczne
 • Obsługa CAD – rysowanie w 2D i 3D
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie mile widziana
 • Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole

DODATKOWE ATUTY

 • Uczciwość
 • Dokładność
 • Pracowitość
 • Systematyczność
 • Chęć ciągłego doskonalenia

OFERUJEMY

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika

Sumitomo SHI FW (SFW) is a global, innovative provider of energy and environmental technologies and services focusing on low emissions, high efficiency and fuel flexibility. Our solutions expand from our world leading circulating fluidized bed (CFB) technology, to long duration energy storage solutions (Liquified Air Energy Storage, ”CryoBattery™”), flue gas cleaning, gasification, waste heat boilers and a full spectrum of services for the global power and industrial markets.

Our vision is to continuously broaden our portfolio of products and services for decarbonization, decentralization and digitalization of energy industry by advancing our in-house technologies and developing alliances with new partners. Our goal is to provide sustainable energy solutions for a wide portfolio of customer needs in the fields of power generation, storage and network services. The Sumitomo SHI FW quality and service rely on our 1 500 talented people with deep know-how and experience in the industry.
We are a part of Sumitomo Heavy Industries Ltd. For more information, please visit:
https://www.shi-fw.com/

SHI FW Energia FAKOP w Polsce

Poszukuję:

Konstruktor oprzyrządowania - technolog

ZAKRES ZADAŃ

 • Projektowanie narzędzi i przyrządów technologicznych
 • Wykonywanie rysunków i szkiców technologicznych
 • Odpowiedni dobór oraz testowanie narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji
 • Projektowanie procesów produkcyjnych w oparciu o dokumentację konstrukcyjną, wzorzec
 • Sporządzanie dokumentacji technicznej i stanowiskowej
 • Optymalizacja kosztów procesów technologicznych

WYMAGANIA

 • Doświadczenie na stanowisku konstruktora oprzyrządowania.
 • Wykształcenie techniczne
 • Obsługa CAD – rysowanie w 2D i 3D
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie mile widziana
 • Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole

DODATKOWE ATUTY

 • Uczciwość
 • Dokładność
 • Pracowitość
 • Systematyczność
 • Chęć ciągłego doskonalenia

OFERUJEMY

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika

Ogłoszenie archiwalne