Konstruktor Oprzyrządowania Technologicznego

 • Mielec, podkarpackie
 • Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 07.08.2019
 • Ważna jeszcze 13 dni (do 06.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Międzynarodowa firma z branży elektronicznej, renomowany na międzynarodowym rynku producent nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych w branży Automotive w związku z silnym rozwojem obecnie poszukujemy:

  Konstruktor Oprzyrządowania Technologicznego
  Miejsce pracy: Mielec

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • Projektowanie oprzyrządowania technologicznego
  • Sporządzanie dokumentacji wykonawczej oraz kompletacji oprzyrządowania
  • Udział w próbach oprzyrządowania
  • Nadzór nad wdrożeniem oprzyrządowania na produkcji
  • Wprowadzanie zmian w już istniejącym oprzyrządowaniu

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Mechanika lub pokrewne
  • Bardzo dobra znajomość oprogramowania NX w zakresie modelowania bryłowego oraz draftingu
  • Dobra znajomość oprogramowania NX w zakresie modelowania powierzchniowego
  • Znajomość standardów wymiarowania i tolerowania ( GD&T)
  • Bardzo dobra znajomość procesów obróbki skrawaniem
  • Umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów technicznych
  • Umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole

  Oferujemy:

  • Możliwość zdobycia wszechstronnych doświadczeń zawodowych
  • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowym zespole
  • Możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem OEM w branży motoryzacyjnej
  • Możliwość współudziału nad nowatorskimi rozwiązaniami dla Automotive
  • Pracę w firmie o stabilnej sytuacji rynkowej
  • Dofinansowanie do Karty Multisport, ubezpieczenia grupowego, biletów do kina.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV za pomocą formularza aplikacyjnego.

  Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje!

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” zgadzasz się na przetwarzanie przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  W przypadku gdy chcesz, aby Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu w przyszłych procesach rekrutacyjnych na to samo lub inne stanowiska, przekaż nam Twoją zgodę:

   

  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na to samo stanowisko:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na to samo stanowisko, przez okres 3 lat. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Wyrażam zgodę:

  _______________r., ________________________________

  Data i podpis

   

  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na wszystkie stanowiska:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wszystkie stanowiska, przez okres 3 lat. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Wyrażam zgodę:

  _______________r., ________________________________

  Data i podpis

  Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec („BURY” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

  a) w przypadku danych osobowych określonych w art. 22 (1) §1 i § 4 Kodeksu pracy - w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacyjnym, na który Pani/Pan aplikowała/ł – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na BURY (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);

  b) w przypadku danych osobowych innych niż określone w art. 22 (1) § 1 i §4 Kodeksu pracy – w celu udziału w procesach rekrutacyjnych, na które Pani/ Pan aplikowała/ł-podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

  c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na takie samo lub wszystkie stanowiska w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu/celach – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

  d)  w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BURY – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BURY (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

  3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem i obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych – wspierającym procesy rekrutacyjne.

  4) W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne oraz dane niewymagane przepisami Kodeksu pracy) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez BURY, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BURY. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

  5) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych BURY prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

  6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych

  7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  8) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  9) Podanie przez Panią/Pana wszelkich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będą jednak skutkowały brakiem możliwości przetwarzania przez nas Pani/Pana aplikacji i w efekcie uniemożliwi zweryfikowanie Pani/Pana kandydatury.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.