Oferta pracy

Konstruktor Projektant Układów Elektrycznych

PZL-Świdnik

PZL-Świdnik

Aleja Lotników Polskich 1

Świdnik

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie układów elektrycznych, nawigacyjnych, radiowych i innych, potrzebujących do działania energii elektrycznej,

 • Udział w tworzeniu Wymagań Technicznych i Założeń Projektowych,

 • Analiza niezgodności wykonywania części na wydziałach produkcyjnych, a także niezgodności powstałych w czasie eksploatacji oraz prób (stoiskowych, naziemnych i w locie),

 • Udział w prowadzonych pracach certyfikacyjnych przez opracowanie analiz zgodności projektu z przepisami lotniczymi.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki związane z elektryką, elektroniką, elektrotechniką),

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w przemyśle maszynowym na stanowiskach związanych z projektowaniem (preferowane doświadczenie w branży lotniczej),

 • Umiejętności techniczne: znajomość oprogramowania CAD (AutoCAD, NX, CATIA) lub innego programu inżynierskiego, wiedza na temat układów elektrycznych,

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,

 • Kompetencje miękkie: umiejętność pracy zespołowej, orientacja na cel, dobra organizacja pracy, przejmowanie własnej inicjatywy, odpowiedzialność.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,

 • Zdobywanie doświadczenia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

 • Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

 • Korzystanie z nowoczesnej technologii i specjalistycznych systemów,

 • Możliwość dołączenia do Ubezpieczenia grupowego i Opieki medycznej,

 • Świadczenia socjalne (świadczenia gotówkowe z okazji świąt, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie biletów do ośrodków kultury).

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

O nas

Od 2010r. jesteśmy częścią międzynarodowego zespołu Leonardo – Grupy działającej w dziedzinach lotnictwa, kosmonautyki oraz obronności i bezpieczeństwa. Koncern zatrudnia ponad 49 tysięcy osób w zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych głównie we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce.

Obecność na światowych rynkach wymaga od nas nie tylko najwyższego zaawansowania technologicznego, ale również budowania, a następnie utrzymywania, bliskich relacji z klientem poprzez cały cykl życia naszych produktów. Jesteśmy kluczowym integratorem polskiego sektora lotniczego.

Na kartach historii lotnictwa zapisaliśmy się jako jedyny producent śmigłowców polskiej konstrukcji, a nasza 70-letnia obecność w branży lotniczej zaowocowała wyprodukowaniem 7400 śmigłowców i dostarczeniem ich do klientów w ponad 40 krajach na całym świecie. Obecnie rozwijamy się jako Centrum Doskonałości Struktur Lotniczych, dysponując pełną zdolnością przemysłową w tym zakresie i ściśle współpracując z innymi zakładami naszej Grupy.