Oferta pracy

Czyniąc zadość wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rodo) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy są Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR
  sp. z o.o.
  z siedzibą pod adresem: 80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prosimy o kontakt z Działem Kadr [email protected] bądź Inspektorem Ochrony Danych [email protected]
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji wynikającym z art. 221 §1 Kodeksu pracy.
 4. Wysłanie aplikacji na wybraną rekrutację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych które nie zostały wymienione w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  a) zgody wydanej przez kandydata poprzez wysłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. A Rodo) w zakresie dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkiem prawnym,
  b) przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy w sprawie zatrudnienia jako obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C Rodo), który wynika z art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
  c) oceny motywacji i weryfikacja umiejętności kandydata na podstawie, odpowiednio: treści listu motywacyjnego, rozmowy lub wyników testów praktycznych (art. 6 ust. 1 lit. F Rodo),
  d) ochrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. F Rodo),

 6. Odbiorcami Państwa danych będą  upoważnieni pracownicy i współpracownicy Gdańskich Zakładów Teleelektronicznych TELKOM-TELMOR sp. z o.o.
 7. Dane osobowe zbierane w celu obecnej rekrutacji przetwarzane będą do zakończenia tej rekrutacji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do usunięcia czy wniesienia skargi organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 


Wysłanie aplikacji na wybraną rekrutację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych które nie zostały wymienione w art. 221 §1 Kodeksu Pracy. Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów w procesie rekrutacji o przetwarzaniu danych osobowych.

TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

Konstruktor-Technolog kabli koncentrycznych

TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.O firmie

 • podlaskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 15 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
www.telmor.pl

Od przeszło 60 lat jesteśmy producentem urządzeń elektronicznych dedykowanych dla sieci TV kablowej i indywidualnych instalacji RTV/SAT. Każdego dnia pracownicy TELKOM-TELMOR pracują i służą Klientom wg zasady:

Polska myśl techniczna – nowatorskie urządzenia. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Konstruktor-Technolog kabli koncentrycznychZakres obowiązków:

 • Praca koncepcyjna przy projektowaniu nowych wyrobów - kabli koncentrycznych,
 • Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej i wykonawczej nowych wyrobów,
 • Przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej,
 • Nadzór technologiczny i jakościowy podczas wykonywania prototypów na wydziale produkcyjnych,
 • Współpraca z działem produkcji i technologami.

Oczekiwania od kandydata:

 • Doświadczenie na stanowisku konstruktora-technologa kabli koncentrycznych,
 • Kompleksowa wiedza z zakresu budowy, parametrów kabli koncentrycznych,
 • Znajomość działania linii produkcyjnych kabli,
 • Wiedza ogólna na temat właściwości materiałów plastycznych, tworzyw sztucznych, metali,
 • Wiedza z zakresu działania urządzeń pomiarowych do kontroli jakości i produkcji kabla,
 • Kreatywne myślenie i zaangażowanie,
 • Sumienność, terminowość.

Oferujemy:

 • Pracę w Firmie należącej do czołówki firm branży telekomunikacyjnej,
 • Możliwość wpływania na kształt biznesu i udział w kształtowaniu rozwoju branży,
 • Rozwój poprzez ambitne zadania i autonomię działania,
 • Atmosferę sprzyjającą działaniu, wśród zaangażowanych i ambitnych ludzi z pasją.

Pisemne oferty prosimy składać:

- Dziale Kadr i Płac GZT TELKOM – TELMOR Sp. z o.o., 80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104,
- lub za pomocą przycisku aplikowania
 

Od przeszło 60 lat jesteśmy producentem urządzeń elektronicznych dedykowanych dla sieci TV kablowej i indywidualnych instalacji RTV/SAT. Każdego dnia pracownicy TELKOM-TELMOR pracują i służą Klientom wg zasady:

Polska myśl techniczna – nowatorskie urządzenia. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Konstruktor-Technolog kabli koncentrycznychZakres obowiązków:

 • Praca koncepcyjna przy projektowaniu nowych wyrobów - kabli koncentrycznych,
 • Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej i wykonawczej nowych wyrobów,
 • Przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej,
 • Nadzór technologiczny i jakościowy podczas wykonywania prototypów na wydziale produkcyjnych,
 • Współpraca z działem produkcji i technologami.

Oczekiwania od kandydata:

 • Doświadczenie na stanowisku konstruktora-technologa kabli koncentrycznych,
 • Kompleksowa wiedza z zakresu budowy, parametrów kabli koncentrycznych,
 • Znajomość działania linii produkcyjnych kabli,
 • Wiedza ogólna na temat właściwości materiałów plastycznych, tworzyw sztucznych, metali,
 • Wiedza z zakresu działania urządzeń pomiarowych do kontroli jakości i produkcji kabla,
 • Kreatywne myślenie i zaangażowanie,
 • Sumienność, terminowość.

Oferujemy:

 • Pracę w Firmie należącej do czołówki firm branży telekomunikacyjnej,
 • Możliwość wpływania na kształt biznesu i udział w kształtowaniu rozwoju branży,
 • Rozwój poprzez ambitne zadania i autonomię działania,
 • Atmosferę sprzyjającą działaniu, wśród zaangażowanych i ambitnych ludzi z pasją.

Pisemne oferty prosimy składać:

- Dziale Kadr i Płac GZT TELKOM – TELMOR Sp. z o.o., 80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104,
- lub za pomocą przycisku aplikowania
 

Ogłoszenie archiwalne