Oferta pracy

Konsultant ds. Audytów Technicznych Budynków (branża elektryczna)

ARCADIS Sp. z o.o.

ARCADIS Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 142b

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na stanowisku Konsultanta ds. Audytów Technicznych pracuje w charakterze doradcy technicznego dla inwestorów zainteresowanych zakupem nieruchomości lub wspiera sprzedających.

Praca polega w pierwszym etapie na przeglądzie dokumentacji, realizacji audytu technicznego budynku i nieruchomości, na której jest posadowiony pod kątem usterek oraz zgodności

z wymogami prawa budowlanego, warunków technicznych oraz wymagań p.poż., sporządzeniem raportu, który definiuje kluczowe ryzyka wraz ze wskazaniem podstawy prawnej oraz oszacowaniem kosztów usunięcia tych usterek lub niezgodności.

Pracujemy w zespole, którego podstawowy skład to inżynier ogólnobudowlany / konstruktor lub doświadczony architekt; inżynier HVAC + ppoż.; inżynier elektryk + niskie prądy + ppoż.. Każda osoba w zespole jest odpowiedzialna za opracowanie części raportu odpowiadającej jej branży.

Drugim etapem jest wsparcie Klienta w decyzji biznesowej. Kluczowe jest zrozumienie, że raport nie stanowi jedynie stwierdzenia stanu technicznego i prawnego budynku, ale jest podstawą decyzji biznesowych o zakupie nieruchomości lub jej zaniechaniu.

Wymagamy od naszych pracowników umiejętności przyjęcia perspektywy Klienta i realnego wsparcia go na każdym etapie transakcji, wskazania najlepszego sposobu mitygacji ryzyka oraz później monitorowania procesu usuwania usterek. Oczekujemy chęci i predyspozycji do współpracy w zespole oraz gotowości do rozwijania swojej wiedzy i doświadczenia.

Podkreślamy, że zdecydowana większość naszych Klientów komunikuje się z nami w języku angielskim oraz oczekuje raportów w tym języku. Dlatego bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, włączając słownictwo branżowe, jest warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji.

Nasi pracownicy są gotowi do szybkiej mobilizacji, pracy w każdym miejscu Polski lub wyjazdów zagranicznych, akceptują jednoczesną realizację kilku projektów oraz rozumieją presję czasową związaną z transakcjami.

Jeśli jesteś prawdziwym konsultantem i czerpiesz satysfakcję z pomocy Klientom w najtrudniejszych decyzjach na rynku nieruchomości – zapraszamy do współpracy.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne;

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub udokumentowane doświadczenie umożliwiające ubieganie się o uprawnienia budowlane w terminie bliższym niż 1 rok;

 • Zrozumienie zarówno technicznych jak i komercyjnych aspektów funkcjonowania nieruchomości;

 • Doświadczenie w przeglądach technicznych budynków oraz przygotowywaniu raportów TDD (Technical Due Diligence) jest warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji;

 • Praktyczna wiedza z zakresu stosowania polskiego prawa budowlanego, warunków technicznych oraz norm;

 • Znajomość zagadnień związanych z audytami energetycznymi;

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, również w zakresie słownictwa budowlanego, umożliwiająca samodzielne pisanie oraz prezentowanie dla klienta raportów technicznych w tym języku;

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

 • Umiejętność pracy w zespole oraz wysokie umiejętności organizacyjne i interpersonalne;

 • Duża motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę, włączając pracę poza godzinami gdy jest to niezbędne;

 • Prawo jazdy kat. B oraz duża mobilność.

Mile widziane

 • Doświadczenie w zakresie realizacji prac „fit-out”.

 • Doświadczenie w zarządzaniu utrzymaniem budynków (facility management).

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.

 • Przy zatrudnieniu na umowę o pracę - pakiet benefitów: opieka medyczna, karta Multisport lub Sodexo Pass, ubezpieczenie grupowe.

 • Pracę w międzynarodowym środowisku doświadczonych konsultantów.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • spotkania integracyjne

 • firmowa drużyna sportowa

 • służbowy telefon do użytku prywatnego

 • kawa / herbata

 • napoje

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • paczki świąteczne

 • program rekomendacji pracowników

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne

 • program wsparcia pracowników "Workplace Options"

ARCADIS Sp. z o.o.

Arcadis jest wiodącą, globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 27 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości 3,4 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie.

Przewiń do profilu firmy