Abile sp. z o.o.

Konsultant ds. automatyzacji procesów

Abile sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 9 dni
  26 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Abile sp. z o.o.

Warszawa

top

Jesteśmy prężnie rozwijającą się Spółką współpracującą z największymi polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Specjalizujemy się w realizacji wdrożeń w oparciu o technologię największych producentów oprogramowania na świecie. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko:

Konsultant ds. automatyzacji procesów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: F03/01/20

Przed Konsultantem stawiamy następujące zadania:

 • Realizowanie prac wdrożeniowych systemu workflow (JobRouter),
 • Projektowanie, budowanie i wdrażanie nowych rozwiązań,
 • Szkolenie użytkowników końcowych,
 • Spotkania z klientami, zbieranie wymagań technicznych,
 • Implementacja kodu źródłowego poszerzająca możliwości platformy,
 • Praca z technologiami: PHP, JavaScript, HTML, VB.Net,
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy w przy automatyzacji procesów (np. wnioski urlopowe, delegacje, faktury zakupowe),
 • Umiejętność analitycznego i procesowego myślenia,
 • Znajomość dowolnego języka programowania,
 • Doświadczenie przy budowaniu procesów,
 • Znajomość technologii internetowej Microsoft (Windows Server, IIS, MSSQL) oraz doświadczenie w MySQL, Oracle i Linux mile widziane,
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne i ekonomiczne),
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym,
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju,
 • Profesjonalizm w działaniu.

Firma oferuje:

 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę,
 • Indywidualne wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie konfiguracji systemu jak i metodyki wdrożeniowej u boku doświadczonych konsultantów,
 • Pracę w siedzibie firmy (centrum Warszawy), możliwość pracy zdalnej – tzw. home office,
 • Bardzo duże możliwości rozwoju w zespole profesjonalistów,
 • Dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od wyników pracy,
 • Pozapłacowy system motywacyjny.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie życiorysu, z podaniem numeru referencyjnego za pomocą przycisku Aplikuj.

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach przez ABILE Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do ABILE Sp. z o.o. na adres e-mail [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 
Jeżeli chcą Państwo wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez ABILE Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa przez okres najbliższych 9 miesięcy.”


1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest ABILE Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby, przy pomocy adresu e-mail [email protected]

Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).


2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.


3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

2) w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.

Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.


4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 
5. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.  

 


6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. 2 niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: [email protected]7. 
WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się Spółką współpracującą z największymi polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Specjalizujemy się w realizacji wdrożeń w oparciu o technologię największych producentów oprogramowania na świecie. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko:

Konsultant ds. automatyzacji procesówNumer ref.: F03/01/20

Przed Konsultantem stawiamy następujące zadania:

 • Realizowanie prac wdrożeniowych systemu workflow (JobRouter),
 • Projektowanie, budowanie i wdrażanie nowych rozwiązań,
 • Szkolenie użytkowników końcowych,
 • Spotkania z klientami, zbieranie wymagań technicznych,
 • Implementacja kodu źródłowego poszerzająca możliwości platformy,
 • Praca z technologiami: PHP, JavaScript, HTML, VB.Net,
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy w przy automatyzacji procesów (np. wnioski urlopowe, delegacje, faktury zakupowe),
 • Umiejętność analitycznego i procesowego myślenia,
 • Znajomość dowolnego języka programowania,
 • Doświadczenie przy budowaniu procesów,
 • Znajomość technologii internetowej Microsoft (Windows Server, IIS, MSSQL) oraz doświadczenie w MySQL, Oracle i Linux mile widziane,
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne i ekonomiczne),
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym,
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju,
 • Profesjonalizm w działaniu.

Firma oferuje:

 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę,
 • Indywidualne wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie konfiguracji systemu jak i metodyki wdrożeniowej u boku doświadczonych konsultantów,
 • Pracę w siedzibie firmy (centrum Warszawy), możliwość pracy zdalnej – tzw. home office,
 • Bardzo duże możliwości rozwoju w zespole profesjonalistów,
 • Dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od wyników pracy,
 • Pozapłacowy system motywacyjny.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie życiorysu, z podaniem numeru referencyjnego za pomocą przycisku Aplikuj.

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach przez ABILE Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do ABILE Sp. z o.o. na adres e-mail [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 
Jeżeli chcą Państwo wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez ABILE Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa przez okres najbliższych 9 miesięcy.”


1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest ABILE Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby, przy pomocy adresu e-mail [email protected]

Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).


2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.


3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

2) w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.

Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.


4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 
5. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.  

 


6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. 2 niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: [email protected]7. 
WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne