Oferta pracy

Konsultant ds. bezpieczeństwa proceduralnego w Departamencie Cyberbezpieczeństwa

EXATELO firmie

 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)

EXATEL to polski lider usług bezpieczeństwa ICT. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji w dowolnym miejscu w Polsce dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów to nasz największy atut.

Wewnątrz EXATEL – operatora sieci strategicznych, powstał kilkudziesięcioosobowy zespół zajmujący się zapewnianiem cyberbezpieczeństwa. Realizujemy szereg projektów dotyczących m.in. różnych newralgicznych obszarów funkcjonowania Państwa. Monitorujemy bezpieczeństwo 24x7, identyfikujemy luki i dajemy rekomendacje jak je zamknąć, wdrażamy sensowne zabezpieczenia. A jak trzeba – jeździmy do klientów pomagać im w przypadku aktywnych incydentów. Do pracy wykorzystujemy najlepsze światowe technologie ale także sami tworzymy potrzebne nam rozwiązania, jeżeli nie ma ich na rynku.

 

Jeżeli zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest Twoją pasją i czujesz, że wolałbyś w tym momencie wykorzystywać swój czas na wykonywanie konkretnej pracy, której efekty nie będą odkładane „na półkę” to jest oferta dla Ciebie.

Szukamy osoby na stanowisko:

Konsultant ds. bezpieczeństwa proceduralnego w Departamencie Cyberbezpieczeństwa

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • prowadzenie przeglądów i audytów bezpieczeństwa z obszaru procesowo-proceduralnego w Exatel i u naszych klientów oraz tworzenie eleganckich i mocnych merytorycznie raportów i podsumowań zarządczych popartych zgromadzonymi dowodami
 • tworzenie zgrabnie napisanych, krótkich lecz treściwych i - przede wszystkim - nadających się do przestrzegania polityk bezpieczeństwa, procedur operacyjnych, zasad postępowania
 • wdrażanie procesów i tworzenie dokumentacji w Exatel oraz dla naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania,
 • prowadzenie atrakcyjnych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu zasad bezpieczeństwa w organizacji oraz tzw. Security Awareness
 • współpraca z przedstawicielami działów biznesowych (Exatel i klienckich) w zakresie opiniowania i utwardzania procesów biznesowych w obszarze bezpieczeństwa,
 • doskonalenie procesów wewnętrznych realizowanych w ramach Security Operations Center
 • wsparcie w trakcie ustalania zakresu niezbędnych reguł korelacyjnych oraz przygotowywania scenariuszy reakcji na incydenty bezpieczeństwa
 • wsparcie zespołu ExaCERT podczas realizacji zadań DFIR
 • wsparcie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w realizowanych przez Exatel zadaniach i projektach,
 • analizowanie architektury bezpieczeństwa i wskazanie obszarów wymagających poprawy
 • opiniowanie umów oraz aktów prawnych w zakresie konkretnych, niezbędnych wymagań bezpieczeństwa

Niezbędne wymagania:

 • pasja do wszystkiego co jest związane z cyberbezpieczeństwem
 • ochota by robić coś ważnego i robić to dobrze
 • doświadczenie w zakresie identyfikowania podatności w organizacjach, prowadzące do wdrażania rozsądnych zabezpieczeń
 • umiejętność pisania merytorycznych i stylistycznie poprawnych tekstów oraz jasnego formułowania myśli
 • co najmniej 1 certyfikat potwierdzający znajomość zagadnień bezpieczeństwa (np. CISA, CISSP, CompTIASecurity +, Audytor Wiodący ISO/IEC 27001 lub ISO 22301)
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość zagadnień ISO/IEC 27001, ISO 22301, Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz RODO
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na poddanie się procedurze

Mile widziane

 • znajomość problematyki OT
 • znajomość dyrektywy NIS
 • wcześniejsze doświadczenie w pracy jako administrator sieci i/lub systemów teleinformatycznych
 • umiejętność prowadzenia rozpoznań OSINT
 • znajomość metodyk zarządzania projektami

Oferujemy:

 • możliwość udziału w ciekawych i unikatowych w skali kraju projektach z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi
 • bezpośrednią współpracę z inżynierami SOC
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (w dobie COVID 100% zdalnie)
 • pakiet świadczeń socjalnych (Benefit, LuxMed)
 • parking dla pracowników

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy