Oferta pracy
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez MENTAX SA , proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez MENTAX SA przez okres najbliższych 6 miesięcy. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI MENTAX SA 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969, jako pracodawca, zwana dalej „MENTAX”. Kontakt z MENTAX jest możliwy również pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 22 101 71 71. 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez MENTAX Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MENTAX SA - IOD, ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, e-mail: [email protected] 3. Państwa dane osobowe przesłane w dokumentach aplikacyjnych (w tym dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Pana/Pani zgody [1]. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. MENTAX SA będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach kandydatów do współpracy jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę [2], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi MENTAX SA zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, dostawcą usługi publikacji ogłoszeń o nawiązaniu współpracy, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting). 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy. 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. _______________________________________ [1] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO [2] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Konsultant ds. Likwidacji Szkód Uproszczonych

MENTAX S.A.

 • kujawsko-pomorskie

  kujawsko-pomorskie
 • ważna jeszcze 18 dni
  do: 12 lis 2021
 • umowa o dzieło
 • młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna, praca zdalna
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 3
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • likwidacja szkód majątkowych w ramach uproszczonej ścieżki

 • prowadzenie terminowej i zgodnej ze standardami korespondencji w zakresie prowadzonych spraw szkodowych

 • analiza i kompletowanie dokumentacji szkodowej

 • obsługa połączeń przychodzących i wychodzących

Nasze wymagania

 • umiejętność planowania i organizowania pracy

 • terminowość

 • zaangażowanie

 • komunikatywność

 • odpowiedzialność

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w obszarze likwidacji szkód

To oferujemy

 • współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

 • możliwość pracy zdalnej lub stacjonarnej w naszym biurze w Koszalinie

 • elastyczne godziny pracy

 • wynagrodzenie uzależnione od ilości wykonanych zleceń

 • przyjazną i wspierającą atmosferę pracy

MENTAX S.A.

Mentax SA posiada wieloletnie i potwierdzone sukcesami doświadczenie na rynku likwidacji szkód. Świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie dla największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Wyznaczamy nowe kierunki rozwoju likwidacji. Nasze rozwiązania oparte są na przyjaznym i intuicyjnym środowisku online.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje