Oferta pracy

Nr ref.: KAT_OZE_1020
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 
 
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Antea Polska S.A. (Pracodawca, Administrator Danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Antea Polska S.A. prosimy o dołączenie klauzuli o treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Antea Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Dulęby 5 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Antea Polska S.A. w Katowicach przy ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (dalej jako: „Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - dalszych procesach rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust.  1 lit.  a) RODO (dobrowolnie wyrażona zgoda). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać, niezależnie od wyrażonej zgody, również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu oraz obronie roszczeń Administratora).  
3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw   trzecich/organizacji międzynarodowych.  
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia   roszczeń   związanych   z  przetwarzaniem danych osobowych w celach rekrutacji, tj. 6 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 2 lat.  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury. 
Antea Polska S.A.

Konsultant ds. OZE

Antea Polska S.A.O firmie

Antea Polska S.A.

Dulęby 5

Katowice

Konsultant ds. OZE
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: KAT_OZE_1020

Zakres odpowiedzialności:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna głównie za realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jest to szansa dla doświadczonego inżyniera, aby dołączyć do organizacji, gdzie czeka wyzwanie uczestniczenia w zaawansowanych technicznie przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie projektów Odnawialnych Źródeł Energii
 • znajomość technologii farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaiki
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej / konsultingowej z zakresu instalacji OZE
 • znajomość prawa budowlanego i ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie mile widziana
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność współpracy zespołowej i organizacji pracy własnej
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o doświadczenie naszej firmy
 • uczestnictwo w ciekawych projektach, również międzynarodowych
 • uczestnictwo w szkoleniach kierunkowych
 • świadczenia socjalne: opieka medyczna i karta sportowa, dofinansowanie do wypoczynku i inne
 • dużą samodzielność
 • elastyczne godziny pracy
 • dogodną lokalizację miejsca pracy z pełną swobodą parkowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.

Konsultant ds. OZENumer ref.: Nr ref.: KAT_OZE_1020

Zakres odpowiedzialności:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna głównie za realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jest to szansa dla doświadczonego inżyniera, aby dołączyć do organizacji, gdzie czeka wyzwanie uczestniczenia w zaawansowanych technicznie przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie projektów Odnawialnych Źródeł Energii
 • znajomość technologii farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaiki
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej / konsultingowej z zakresu instalacji OZE
 • znajomość prawa budowlanego i ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie mile widziana
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność współpracy zespołowej i organizacji pracy własnej
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o doświadczenie naszej firmy
 • uczestnictwo w ciekawych projektach, również międzynarodowych
 • uczestnictwo w szkoleniach kierunkowych
 • świadczenia socjalne: opieka medyczna i karta sportowa, dofinansowanie do wypoczynku i inne
 • dużą samodzielność
 • elastyczne godziny pracy
 • dogodną lokalizację miejsca pracy z pełną swobodą parkowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.

Ogłoszenie archiwalne