woj. wielkopolskie
Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest 
CWS – boco Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 156 b, 92 – 412 Łódź (w dalszej części jako: „Spółka”).
 
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych można kontaktować się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected], a także pocztą tradycyjną na poniższy adres: CWS – boco Polska Sp. z o.o., ul. Rokicińska 156 b, 92 – 412 Łódź.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Spółkę – dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy i aktów do niej wykonawczych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze wskazanymi wyżej aktami.
 
Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a określonych w wyżej wymienionych aktach jest obowiązkowe co wynika z ich treści. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 
Dane przekazane przez Kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z wyżej przytoczonych przepisów prawa mogą być przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie udzielonej zgody przez Kandydata. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i całkowicie fakultatywne.
 
Uprawnienia Kandydatów do pracy (oraz współpracy) w zakresie przetwarzanych danych – Spółka gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy (oraz współpracy), a wynikających z RODO to jest: 
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia danych – dotyczy Kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w określonym celu, a przetwarzanie ich danych odbywa się w formie elektronicznej.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – dane osobowe Kandydatów nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (EOG).
 
Odbiorcy danych osobowych – dane osobowe Kandydatów do pracy mogą być ujawniane do firm wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.), doradztwa personalnego i rekrutacji, prowadzących portale z ogłoszeniami o pracę.
 
Okres przechowywania danych osobowych – pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
 
Jeżeli Kandydat wyraża zgodę aby jego dane osobowe były przetwarzane przez CWS – boco Polska Sp. z o.o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CWS - boco Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 156B, 92-412 Łódź moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CWS - boco Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”
CWS-boco Polska Sp. z o.o.

Konsultant ds. Sprzedaży

CWS-boco Polska Sp. z o.o.O firmie

 • wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 6 dni
  do: 19 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
opis

Dzięki innowacyjnym, zrównoważonym i cyfrowym rozwiązaniom wynajmu, CWS przyczynia się do zdrowszego i bezpieczniejszego jutra. Portfolio CWS jest podzielone na produkty i usługi z zakresu higieny i czystości w miejscu pracy, odzieży roboczej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i cleanrooms. Od kwietnia 2019 roku wszystkie obszary usług firmy działają pod nazwą CWS, która jest marką CWS-boco International GmbH i jej spółek zależnych. Grupa zatrudnia obecnie około 10600 osób w 16 krajach. W 2018 roku firma wygenerowała obrót w wysokości 1141 mln euro. CWS-boco International GmbH i jej spółki zależne są w całości własnością Franz Haniel & Cie. GmbH.

Więcej informacji można znaleźć na stronie cws.com

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Konsultanta ds. Sprzedaży
woj. wielkopolskie

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie nowych klientów biznesowych
 • przygotowanie oferty handlowej, prowadzenie negocjacji z Klientami
 • realizacja planów sprzedaży
 • raportowanie swojej pracy
 • budowanie pozytywnego wizerunku Firmy

Oczekiwania:

 • doświadczenie  w zakresie sprzedaży, preferowane doświadczenie w sprzedaży B2B oraz sprzedaży usług
 • samodzielność i efektywna organizacja własnej pracy
 • umiejętność prowadzenia prezentacji handlowej oraz rozpoznawania potrzeb klienta
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • dobra komunikacja
 • skuteczność w realizacji celów
 • dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel)
 • prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • atrakcyjne wynagrodzenie w tym motywujący system premiowy i prowizyjny
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon)
 • szeroki pakiet socjalny
opis

Dzięki innowacyjnym, zrównoważonym i cyfrowym rozwiązaniom wynajmu, CWS przyczynia się do zdrowszego i bezpieczniejszego jutra. Portfolio CWS jest podzielone na produkty i usługi z zakresu higieny i czystości w miejscu pracy, odzieży roboczej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i cleanrooms. Od kwietnia 2019 roku wszystkie obszary usług firmy działają pod nazwą CWS, która jest marką CWS-boco International GmbH i jej spółek zależnych. Grupa zatrudnia obecnie około 10600 osób w 16 krajach. W 2018 roku firma wygenerowała obrót w wysokości 1141 mln euro. CWS-boco International GmbH i jej spółki zależne są w całości własnością Franz Haniel & Cie. GmbH.

Więcej informacji można znaleźć na stronie cws.com

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Konsultanta ds. Sprzedaży
Numer ref.: woj. wielkopolskie

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie nowych klientów biznesowych
 • przygotowanie oferty handlowej, prowadzenie negocjacji z Klientami
 • realizacja planów sprzedaży
 • raportowanie swojej pracy
 • budowanie pozytywnego wizerunku Firmy

Oczekiwania:

 • doświadczenie  w zakresie sprzedaży, preferowane doświadczenie w sprzedaży B2B oraz sprzedaży usług
 • samodzielność i efektywna organizacja własnej pracy
 • umiejętność prowadzenia prezentacji handlowej oraz rozpoznawania potrzeb klienta
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • dobra komunikacja
 • skuteczność w realizacji celów
 • dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel)
 • prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • atrakcyjne wynagrodzenie w tym motywujący system premiowy i prowizyjny
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon)
 • szeroki pakiet socjalny

Ogłoszenie archiwalne