Konsultant(ka) ds. Telefonicznej Obsługi Klienta i Sprzedaży

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 25.07.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 24.08.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Konsultant(ka) ds. Telefonicznej Obsługi Klienta i Sprzedaży
  Miejsce pracy:Warszawa
  foto

  Będziesz czuł się u nas świetnie jeśli:

  • Lubisz zdrową rywalizację;
  • Poradzisz sobie w rozmowie telefonicznej bez skryptów i narzuconych schematów;
  • Traktujesz pracę zmianową jako atut;
  • Lubisz nawiązywać ciekawe znajomości;
  • Jesteś ciekawy świata i otwarty na nowinki;
  • Czujesz w sobie gen zwycięzcy;
  • Chcesz pracować w międzynarodowej firmie.

   

  U nas będziesz:

  • Zaangażowany w budowaniu wizerunku jednej z najlepszych marek na świecie;
  • Dbał o rodzinną atmosferę w relacji z Klientami oraz znajomymi z open space;
  • Promował najlepsze usługi i produkty na rynku z szerokim uśmiechem na ustach;
  • Pozytywnie nastawiony do ambitnych ale realnych celów i zadań;
  • Sprzedawał najwyższej jakości produkty;
  • Pielęgnował posprzedażowe relacje z Klientami;
  • Kompleksowo obsługiwał Klientów;
  • Pracować w małym i pozytywnie nastawionym zespole.
  foto

  Benefity:

  • Atrakcyjny model telefonu służbowego również do celów prywatnych;
  • Extra zniżki na produkty T-Mobile;
  • Darmowy parking na Mordorze;
  • Pozytywny i otwarty zespół, który spędza ze sobą czas również po pracy;
  • Opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny;
  • Atrakcyjny system premiowy;
  • Atrakcyjne nagrody za super wyniki (bony podarunkowe, bilety na wydarzenia kulturalno-sportowe, egzotyczne podróże, sprzęt rtv&agd);
  • Przyjazny tryb wdrożenia: pakiet szkoleń na start;
  • Szkolenia i rozwój;
  • Benefity dopasowane do potrzeb (karty sportowe, bilety do kina etc.);
  bottom

  Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez T-Mobile w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
  2. T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected]t-mobile.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
   1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy);
   2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
   5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz T-Mobile w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
  6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
  10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.