Konsultant Edukacyjny - Przedstawiciel Handlowy

 • lubelskie
 • Specjalista
 • 23.08.2019
 • Ważna jeszcze 7 dni (do 22.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A poszukują do pracy w sieci sprzedaży:

  Konsultanta Edukacyjnego /
  Przedstawiciela Handlowego

  Nr ref.: KE-08-2019

  Zakres obowiązków:

  • współpraca z obecnymi Klientami i aktywne pozyskiwanie nowych odbiorców,
  • tworzenie sieci kontaktów z decydentami po stronie Klientów na wszystkich szczeblach zarządzania oraz budowanie z nimi długofalowych relacji,
  • analiza potrzeb i potencjału Klientów,
  • budowanie silnej pozycji produktu i firmy na rynku,
  • umiejętność prowadzenia spotkań sprzedażowych - indywidualne i grupowe,
  • finalizacja kontraktów i realizacja planów sprzedaży.

  Oczekiwania:

  • umiejętność pozyskiwania nowych Klientów i budowania długotrwałych relacji,
  • doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne, rozumienie potrzeb Klienta,
  • samodzielność, inicjatywa i wytrwałości w działaniu,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • zdolność szybkiego uczenia się,
  • dobra organizacja pracy,
  • prawo jazdy kat. B,
  • wykształcenie wyższe.

  Doświadczenie w aktywnej sprzedaży produktów lub usług do Klientów Biznesowych będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód),
  • pakiet profesjonalnych szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie na życie, karta sportowa).


  Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego.

  aplikuj

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

   

  Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

  Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

  Administrator danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

  • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na przesłaniu aplikacji w związku z ogłoszeniem. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
  • W przypadku rekrutacji na staż – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przesłaniu aplikacji w związku z ogłoszeniem. Przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
  • Realizacja umowy o staż – podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

  Odbiorcy danych

  • upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, usług HR/kadrowych, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

  Dobrowolność podania danych

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  bottom