Oferta pracy

Konsultant ERP - obszar logistyczno-sprzedażowy

S&T O firmie

 • Królewska 57

  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

S&T to jeden z największych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce firma koncentruje się na implementacji technologii IT w obszarze infrastruktury sprzętowej i rozwiązań sieciowych. Wdraża również systemy do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, APS, BI oraz EAM. S&T świadczy także usługi z zakresu projektowania dedykowanych aplikacji biznesowych. 

Konsultant ERP - obszar logistyczno-sprzedażowyNumer ref.: BS/102000/01/2021/Infor

Kogo szukamy?

Jeśli masz doświadczenie w obszarze logistyki i sprzedaży i chcesz wykorzystać swoją wiedzę pracując przy wdrożeniach systemu ERP to zapraszamy do Nas.  

Twoja wiedza ekspercka będzie niezbędna, żeby dobrze dostosować system do wymagań klienta - zarówno biznesowych jak i prawnych.

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Wspieranie procesu wdrożenia systemu INFOR LN
 • Prowadzenie spotkań analitycznych, modelowanie rozwiązania w systemie zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników
 • Projektowanie i testowanie nowych funkcjonalności           
 • Przygotowywanie dokumentacji systemowej
 • Dostarczanie wsparcia użytkownikom końcowym w obsłudze systemu INFOR LN
 • Analizowanie i rozwiązywanie zgłoszeń Klientów

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie techniczne/logistyczne)
 • Wiedza z zakresu logistyki i sprzedaży
 • Myślenia analitycznego i umiejętności rozwiązywania problemów  
 • Zacięcia informatycznego i chęci rozwoju w obszarze systemów ERP
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2 
 • Prawo jazdy kat. B

Miękkie umiejętności, na których nam zależy, to: 

 • Komunikatywność, zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu  
 • Kreatywne podejście do realizowanych tematów
 • Samodzielne rozwiązywanie problemów
 • Branie odpowiedzialności za przydzielone zadania  

Mile widziane: 

 • Znajomość zagadnień technicznych związanych z systemami klasy ERP, CRM
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL

Dlaczego powinieneś do nas aplikować?

 • Jesteśmy stabilną firmą, która nie ucierpiała z powodu pandemii.
 • Realizujemy bardzo znaczące projekty dla renomowanych klientów.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B).
 • Udział w ciekawych projektach obejmujących różne branże i Klientów.
 • Okres wdrożenia (6 miesięcy) obejmujący szkolenia wprowadzające oraz wsparcie.
 • Możliwość ciągłego rozwoju związaną ze zmieniającymi się klientami i ich potrzebami, a także stale rozwijającą się branżą IT.
 • Dofinansowanie do pakietu sportowego oraz prywatnej opieki medycznej.
 • Dostęp do platformy ze szkoleniami producenta Infor.
 • Lekcje języka angielskiego online z native speakerami i polskimi lektorami.
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego PZU.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny dla podmiotów danych - kandydatów do pracy (UoP, UCP)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.

 

DANE KONTAKTOWE

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w organizacji, tj. Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Z Pełnomocnikiem można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub pod adresem e-mail: [email protected].

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1.       W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 

a)       W zakresie: informacji wynikających z przepisów prawa pracy, w tym danych kontaktowych - w celu wykonania obowiązków prawnych Administratora, wynikających z Kodeksu Pracy, związanych z procesem rekrutacji;

 

a)       Niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)      Z zakresie danych niewymaganych przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b)      Podstawą prawną jest zgoda Kandydata;

2.       W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 

 

a)       W zakresie: imienia i nazwiska, informacji dotyczących Twojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz ewentualnych uprawnień zawodowych, danych kontaktowych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 

a)       Niezbędność przetwarzania danych przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 

b)      W zakresie danych niewymaganych, podanych przed kandydata fakultatywnie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b)      Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata;

3.       Weryfikacja kwalifikacji i umiejętności, w szczególności poprzez testy kompetencyjne, zadania merytoryczne, testy językowe itp. – podczas spotkania rekrutacyjnego, w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest weryfikacja predyspozycji i kwalifikacji istotnych na danym stanowisku pracy.

4.       Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych w tym również na inne lub podobne stanowiska.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

5.       Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z procesem rekrutacji.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed nimi.

6.       Monitoring wizyjny w obszarze przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz rejestracja wejść i wyjść do pomieszczeń zarządzanych przez Administratora.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.       Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz innym spółkom należących do grupy kapitałowej S&T AG, o ile zachodzi uzasadniony interes Administratora

2.       Operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 3 miesięcy na wypadek, gdyby spółka musiała powtórzyć proces rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie w przez czas wymagany przepisami prawa.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.       Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

2.       Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

3.       Prawo uzyskania kopi danych.

4.       Prawo do sprostowania.

5.       Prawo do usunięcia danych.

6.       Prawo do ograniczenia przetwarzania.

7.       Prawo do przenoszenia danych.

8.       Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych.

9.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie punktów 1 a) albo 2 a) jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy