Oferta pracy

S&T

Konsultant ERP – obszar produkcji

S&T O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 9 dni
  do: 29 paź 2020
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

S&T jest jednym z największych w Polsce integratorów informatycznych. Oferujemy usługi konsultingowe, projektowe i wdrożeniowe systemów informatycznych, outsourcing i wsparcie w trybie 24/7/365.

Aktualnie do naszego Zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:

Konsultant ERP – obszar produkcji
Miejsce pracy: Gdańsk

Kogo poszukujemy?

Specjalistów z doświadczeniem w produkcji i/ lub planowaniu produkcji, którzy wdrażali lub uczestniczyli we wdrożeniach systemu klasy ERP i chcą swoją wiedzę biznesową połączyć z wiedzą na temat systemu Infor LN (systemową wiedzę dostarczymy My).

Twoim docelowym zadaniem będzie merytoryczne wsparcie klienta przy wdrożeniu systemu.    

Dołączając do naszego Zespołu docelowo będziesz odpowiedzialny(a) za wdrażanie modułów produkcji, planowania i pokrewnych systemu Infor LN.

Jakie będą Twoje główne obowiązki?

 • Analizowanie potrzeb Klientów.
 • Proponowanie rozwiązań najlepszych pod kątem funkcjonalnym i systemowym.
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników kluczowych.
 • Projektowanie i testowanie nowych funkcjonalności.
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie związane z inżynierią produkcji).
 • Doświadczenia na stanowiskach związanych z przygotowaniem produkcji i/ lub planowaniem albo doświadczenia wdrożeniowego w ww. obszarach.
 • Znajomości procesów produkcyjnych, przygotowania produkcji lub planistycznych
 • Gotowości do wyjazdów służbowych.
 • Bardzo dobrej obsługi komputera.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
 • Prawo jazdy kat. B.

Miękkie umiejętności, na których nam zależy, to: 

 • Myślenie analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Samodzielność, terminowość oraz skrupulatność przy realizacji zadań.
 • Proaktywne i kreatywne podejście do realizowanych tematów.
 • Zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu.
 • Odpowiedzialność za przydzielone tematy.
 • Komunikatywność i umiejętność prostego przekazywania skomplikowanych treści technicznych.
 • Zacięcie informatyczne i chęć rozwoju w obszarze systemów IT.

Mile widziane: 

 • Znajomość zagadnień związanych z systemami klasy ERP, PLM, MES.
 • Znajomość zagadnień technicznych związanych z systemami informatycznymi.
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL.
 • Znajomości procesów związanych z serwisem i/ lub z utrzymaniem ruchu i/ lub kontrolą jakości.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i/ lub realizacji projektów.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Udział w ciekawych projektach obejmujących różne branże i Klientów (w tym międzynarodowych).
 • Okres wdrożenia (6 miesięcy) obejmujący szkolenia wprowadzające oraz wsparcie.
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy w zgranym zespole.
 • Możliwość ciągłego rozwoju związaną ze zmieniającymi się klientami i ich potrzebami, a także stale rozwijającą się branżą IT.
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej po okresie wdrożenia.
 • Dofinansowanie do pakietu sportowego oraz prywatnej opieki medycznej.
 • Dostęp do platformy ze szkoleniami producenta Infor.
 • Lekcje języka angielskiego online z native speakerami i polskimi lektorami.
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego PZU.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny dla podmiotów danych - kandydatów do pracy (UoP, UCP)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.

 

DANE KONTAKTOWE

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w organizacji, tj. Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Z Pełnomocnikiem można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub pod adresem e-mail: [email protected].

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1.       W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 

a)       W zakresie: informacji wynikających z przepisów prawa pracy, w tym danych kontaktowych - w celu wykonania obowiązków prawnych Administratora, wynikających z Kodeksu Pracy, związanych z procesem rekrutacji;

 

a)       Niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)      Z zakresie danych niewymaganych przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b)      Podstawą prawną jest zgoda Kandydata;

2.       W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 

 

a)       W zakresie: imienia i nazwiska, informacji dotyczących Twojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz ewentualnych uprawnień zawodowych, danych kontaktowych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 

a)       Niezbędność przetwarzania danych przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 

b)      W zakresie danych niewymaganych, podanych przed kandydata fakultatywnie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b)      Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata;

3.       Weryfikacja kwalifikacji i umiejętności, w szczególności poprzez testy kompetencyjne, zadania merytoryczne, testy językowe itp. – podczas spotkania rekrutacyjnego, w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest weryfikacja predyspozycji i kwalifikacji istotnych na danym stanowisku pracy.

4.       Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych w tym również na inne lub podobne stanowiska.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

5.       Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z procesem rekrutacji.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed nimi.

6.       Monitoring wizyjny w obszarze przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz rejestracja wejść i wyjść do pomieszczeń zarządzanych przez Administratora.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.       Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz innym spółkom należących do grupy kapitałowej S&T AG, o ile zachodzi uzasadniony interes Administratora

2.       Operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 3 miesięcy na wypadek, gdyby spółka musiała powtórzyć proces rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie w przez czas wymagany przepisami prawa.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.       Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

2.       Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

3.       Prawo uzyskania kopi danych.

4.       Prawo do sprostowania.

5.       Prawo do usunięcia danych.

6.       Prawo do ograniczenia przetwarzania.

7.       Prawo do przenoszenia danych.

8.       Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych.

9.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie punktów 1 a) albo 2 a) jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

S&T jest jednym z największych w Polsce integratorów informatycznych. Oferujemy usługi konsultingowe, projektowe i wdrożeniowe systemów informatycznych, outsourcing i wsparcie w trybie 24/7/365.

Aktualnie do naszego Zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:

Konsultant ERP – obszar produkcji

Kogo poszukujemy?

Specjalistów z doświadczeniem w produkcji i/ lub planowaniu produkcji, którzy wdrażali lub uczestniczyli we wdrożeniach systemu klasy ERP i chcą swoją wiedzę biznesową połączyć z wiedzą na temat systemu Infor LN (systemową wiedzę dostarczymy My).

Twoim docelowym zadaniem będzie merytoryczne wsparcie klienta przy wdrożeniu systemu.    

Dołączając do naszego Zespołu docelowo będziesz odpowiedzialny(a) za wdrażanie modułów produkcji, planowania i pokrewnych systemu Infor LN.

Jakie będą Twoje główne obowiązki?

 • Analizowanie potrzeb Klientów.
 • Proponowanie rozwiązań najlepszych pod kątem funkcjonalnym i systemowym.
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników kluczowych.
 • Projektowanie i testowanie nowych funkcjonalności.
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie związane z inżynierią produkcji).
 • Doświadczenia na stanowiskach związanych z przygotowaniem produkcji i/ lub planowaniem albo doświadczenia wdrożeniowego w ww. obszarach.
 • Znajomości procesów produkcyjnych, przygotowania produkcji lub planistycznych
 • Gotowości do wyjazdów służbowych.
 • Bardzo dobrej obsługi komputera.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
 • Prawo jazdy kat. B.

Miękkie umiejętności, na których nam zależy, to: 

 • Myślenie analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Samodzielność, terminowość oraz skrupulatność przy realizacji zadań.
 • Proaktywne i kreatywne podejście do realizowanych tematów.
 • Zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu.
 • Odpowiedzialność za przydzielone tematy.
 • Komunikatywność i umiejętność prostego przekazywania skomplikowanych treści technicznych.
 • Zacięcie informatyczne i chęć rozwoju w obszarze systemów IT.

Mile widziane: 

 • Znajomość zagadnień związanych z systemami klasy ERP, PLM, MES.
 • Znajomość zagadnień technicznych związanych z systemami informatycznymi.
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL.
 • Znajomości procesów związanych z serwisem i/ lub z utrzymaniem ruchu i/ lub kontrolą jakości.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i/ lub realizacji projektów.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Udział w ciekawych projektach obejmujących różne branże i Klientów (w tym międzynarodowych).
 • Okres wdrożenia (6 miesięcy) obejmujący szkolenia wprowadzające oraz wsparcie.
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy w zgranym zespole.
 • Możliwość ciągłego rozwoju związaną ze zmieniającymi się klientami i ich potrzebami, a także stale rozwijającą się branżą IT.
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej po okresie wdrożenia.
 • Dofinansowanie do pakietu sportowego oraz prywatnej opieki medycznej.
 • Dostęp do platformy ze szkoleniami producenta Infor.
 • Lekcje języka angielskiego online z native speakerami i polskimi lektorami.
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego PZU.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny dla podmiotów danych - kandydatów do pracy (UoP, UCP)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.

 

DANE KONTAKTOWE

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w organizacji, tj. Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Z Pełnomocnikiem można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub pod adresem e-mail: [email protected].

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1.       W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 

a)       W zakresie: informacji wynikających z przepisów prawa pracy, w tym danych kontaktowych - w celu wykonania obowiązków prawnych Administratora, wynikających z Kodeksu Pracy, związanych z procesem rekrutacji;

 

a)       Niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)      Z zakresie danych niewymaganych przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b)      Podstawą prawną jest zgoda Kandydata;

2.       W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 

 

a)       W zakresie: imienia i nazwiska, informacji dotyczących Twojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz ewentualnych uprawnień zawodowych, danych kontaktowych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 

a)       Niezbędność przetwarzania danych przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 

b)      W zakresie danych niewymaganych, podanych przed kandydata fakultatywnie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b)      Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata;

3.       Weryfikacja kwalifikacji i umiejętności, w szczególności poprzez testy kompetencyjne, zadania merytoryczne, testy językowe itp. – podczas spotkania rekrutacyjnego, w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest weryfikacja predyspozycji i kwalifikacji istotnych na danym stanowisku pracy.

4.       Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych w tym również na inne lub podobne stanowiska.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

5.       Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z procesem rekrutacji.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed nimi.

6.       Monitoring wizyjny w obszarze przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz rejestracja wejść i wyjść do pomieszczeń zarządzanych przez Administratora.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.       Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz innym spółkom należących do grupy kapitałowej S&T AG, o ile zachodzi uzasadniony interes Administratora

2.       Operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 3 miesięcy na wypadek, gdyby spółka musiała powtórzyć proces rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie w przez czas wymagany przepisami prawa.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.       Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

2.       Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

3.       Prawo uzyskania kopi danych.

4.       Prawo do sprostowania.

5.       Prawo do usunięcia danych.

6.       Prawo do ograniczenia przetwarzania.

7.       Prawo do przenoszenia danych.

8.       Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych.

9.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie punktów 1 a) albo 2 a) jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne