Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Konsultant Farmaceutyczny

 • podlaskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • 09.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma farmaceutyczna Verco S.A.
  specjalizująca się w innowacyjnych produktach 
  okulistycznych, chirurgicznych i ginekologicznych
   
  w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Konsultant Farmaceutyczny
  Miejsce pracy: woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie północ

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • Promocję produktów i budowanie trwałych relacji Verco w środowisku farmaceutycznym
  • Realizację terytorialnych planów sprzedaży
  • Rzetelne planowanie, wykonywanie i raportowanie działań oraz powierzonych zadań
  • Dbałość o profesjonalny wizerunek firmy

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • Doświadczenie w pracy na stanowisku konsultanta farmaceutycznego lub pokrewne poparte sukcesami sprzedażowymi
  • Doświadczenie w pracy ze środowiskiem farmaceutów
  • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
  • Wysoki poziom zaangażowania i motywacji
  • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
  • Bardzo dobre zdolności organizacyjne
  • Wyższe wykształcenie
  • Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia
  • Szansę rozwoju zawodowego
  • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy
  Rekrutacja do 08.09.2019.
   
  W tytule aplikacji należy zamieścić nazwę stanowiska.
  Informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI
  1. Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Verco S.A. ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa, adres email: [email protected], tel. 22 811 41 61.
  1. Inspektor ochrony danych
  W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adres email [email protected] lub telefonicznie 511 153 704.
  1.  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2.
  Verco S.A. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, wykraczające poza wskazany w kodeksie pracy zakres w tym dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  1. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy usług wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT).
  1. Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.
  1. Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
  5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
  1. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  2 Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
   
  Klauzula do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:
  W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Verco S.A. przez okres 12 miesięcy od daty złożenia”.
  W przypadku przekazania przez Państwa danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy (np. wizerunek, zainteresowania) prosimy o dodanie poniżej zgody.
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy w celu udziału w procesie rekrutacyjnym."