Konsultant Infolinii Pekao24

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 21.01.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 20.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  Jesteśmy jedną z największych i najnowocześniejszych firm Contact Center w Polsce. Kompleksowo obsługujemy Klientów jednego z największych banków w Polsce – Banku Pekao SA – Właściciela CBB 

  Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
  Konsultant Infolinii Pekao24
  Miejsce pracy:
  Łódź
  Centrum Bankowości Bezpośredniej
  - spółka Banku Pekao S.A.

  Zakres zadań:

  • Wsparcie Klientów Banku Pekao S.A. w obsłudze bankowości internetowej i mobilnej
  • Telefoniczna obsługa zapytań Klientów Banku
  • Informowanie Klientów o bieżącej ofercie produktów i usług bankowych
  • Dbanie o pozytywny wizerunek Banku

  Wymagania:

  • POZYTYWNE NASTAWIENIE - warunek konieczny :)
  • ENTUZJAZM I ZAANGAŻOWANIE (bez względu na to ile masz lat) – w naszej Firmie doceniamy doświadczenie osób starszych, jak również zapał osób młodych
  • KOMUNIKATYWNOŚĆ
  • DYSPOZYCYJNOŚĆ - na poziomie 120 godzin miesięcznie lub więcej
  • Nastawienie na CEL
  • ODPORNOŚĆ na stres

  Oferujemy:

  • ELASTYCZNOŚĆ (dogodne godziny pracy na które masz wpływ, praca w przedziale: 7:00-22:00) dzięki Nam pogodzisz pracę z uczelnią, zajęciami czy hobby
  • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w Grupie kapitałowej Banku Pekao S.A.
  • STABILNE zatrudnienie
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Chętnie wprowadzimy Cię na rynek pracy w przyjaznej, wspierającej atmosferze i zgranym Zespole
  • SZKOLENIA przygotowujące do pracy ( za które płacimy)
  • Prywatną opiekę medyczną Luxmed oraz kartę MultiSport
  Osoby zainteresowane prosimy o złożenie swojego CV z numerem referencyjnym
  w tytule maila poprzez przycisk Aplikuj
   
   
  *Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli zgody, która pozwoli przetwarzać Spółce również przekazane dane wykraczające poza zakres wskazany w Kodeksie Pracy oraz umożliwi przedstawienie Kandydatowi także innych, niż aktualna, ofert pracy lub współpracy:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez okres najbliższych 12 miesięcy”.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o., zwana dalej: CBB, jako pracodawca.

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  CBB będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  W uzasadnionych prawnie przypadkach CBB będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

  Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem konieczności skorzystania przez CBB z usług doradczych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) prawo do usunięcia danych osobowych;

  5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.