Ta oferta pracy jest nieaktualna od 227 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Konsultant IT ds. wsparcia biznesu (k/m)

 • Zabrze, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 13.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  Konsultant IT ds. wsparcia biznesu (k/m)

  Miejsce pracy: Zabrze

  Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu
  i rozwijaj się  w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo zadba
  o Ciebie.

  DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Zabrzu w dziale Aplikacji
  i Zarządzania Wymogami IT
  :

  Obowiązki:

  • Wsparcie dla biznesowych użytkowników końcowych oraz biznesowych użytkowników kluczowych
   w aplikacjach wspierających procesy sprzedaży, planowania oraz produkcji
  • Zarządzanie oraz realizacja zgłoszeń użytkowników w aplikacjach wspierających procesy sprzedaży, planowania oraz produkcji
  • Rozwiązywanie problemów na drugim poziomie wsparcia w aplikacjach wspierających procesy sprzedaży, planowania oraz produkcji
  • Współpraca z konsultantami zewnętrznymi w zakresie wprowadzania zmian lub rozwiązywania problemów w aplikacjach wspierających procesy sprzedaży, planowania oraz produkcji
  • Prowadzenie szkoleń dla użytkowników
  • Wsparcie projektów IT

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne
  • Znajomość zagadnień IT
  • Podstawowa znajomość procesów produkcyjnych, planowania oraz sprzedażowych w przewozach kolejowych
  • Doświadczenie w pracy z aplikacjami wspierającymi procesy sprzedaży, planowania oraz produkcji
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Komunikatywność oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
  • Otwartość oraz orientacja na klienta
  • Dobra organizacja pracy

  Oferujemy:

  • Przyjazną atmosferę w zgranym zespole
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Dobre warunki zatrudnienia
  • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
  • Prywatną opiekę medyczną

  Przyślij nam swoje zgłoszenie (CV) z podaniem nazwy stanowiska w tytule za pomocą przycisku do aplikowania.

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych  w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

  Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych- DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.

  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

  Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych- DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.

  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.

  2) Spółka wyznaczyła Pełnomocników ds. Ochrony Danych Osobowych w osobach: Barbara Solarska, Katarzyna Oleksik, Dariusz Kańtoch i można się z nim/ nimi skontaktować pod adresem email: [email protected]

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  • archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich.

  Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie

  w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych

  w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Cargo Polska S.A.

  4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji.

  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:

  • dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
  • dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
  • dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.

  7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]

  8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

  9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

  10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.