Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Konsultant IT

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Aleje Racławickie 14

Lublin

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie dokumentacji służącej do uruchomienia przetargów na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług (opisy przedmiotu zamówienia, wraz z szacowaniami wartości),

 • udział w pracach komisji przetargowych dotyczących zakupów sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, usług, itp.,

 • prowadzenie zakupów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami,

 • analiza wniosków zakupowych (opiniowanie wniosków, nadawanie priorytetów, współpraca z komisją zakupową),

 • aktualizacja SWIF (Słownik Wewnętrznej Informacji Finansowej) w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania (aktualizacja cen oraz modyfikacja opisów, dodawanie nowego asortymentu),

 • prowadzenie umów w ramach działalności DTI na zlecenie przełożonych (kontrola wartości umów, obsługa formalna oraz pomoc w rozliczaniu faktur),

 • pomoc w przygotowywaniu zapotrzebowań,

 • pomoc w przygotowywaniu planu zamówień publicznych oraz aktualizacja planu,

 • dokumentowanie własnej pracy w systemie zgłoszeń,

 • przekazywanie przełożonym swoich uwag w zakresie usprawnień pracy, polepszenia warunków pracy,

 • dbanie o dobre imię KUL, całego zespołu pracowniczego oraz o dobrą atmosferę pracy,

 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji p.pożarowej, dyscypliny regulaminu Pracy i udziału w szkoleniach BHP i p. poż.,

 • realizacja innych zadań i poleceń przełożonego związanych z działalnością DTI ,

 • wynikających z aktualnych potrzeb KUL,

 • podnoszenie kwalifikacji w zakresie stosowanych i planowanych technologi.

Nasze wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

1. Wykształcenie wyższe, kierunki techniczne lub informatyczne.

2. Dobra znajomość systemów informatycznych i architektury PC w szczególności:

• doświadczenie w zakresie administracji systemami operacyjnymi (m.in. WIN 7, 8, 10);

• doświadczenie w zakresie obsługi aplikacji biurowych (MS Office, LibreOffice);

• bardzo dobra umiejętność technicznej obsługi komputerów PC i komputerów mobilnych (notebooki, tablety);

• doświadczenie w konfiguracji sprzętowej PC oraz komputerów przenośnych;

• znajomość obsługi i konfiguracji drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek – do obowiązków pracownika będzie m.in. wstępne rozeznanie uszkodzenia tych urządzeń, próba naprawy sprzętu własnymi siłami, kontrola pracy serwisu zewnętrznego w przypadku wezwania takiego serwisu;

• znajomość zagadnień konfiguracji sieci LAN na stacjach klienckich;

• doświadczenie i umiejętność diagnozowania problemów ze sprzętem, oprogramowaniem i dostępem do sieci;

• podstawowa znajomość zagadnień związanych z sieciami bezprzewodowymi;

• znajomość zagadnień dotyczących współdzielenia zasobów (plików, drukarek);

• umiejętność pracy zespołowej, skuteczność, myślenie koncepcyjne, planowanie i terminowa realizacja zadań;

• umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;

• umiejętność kontaktu z klientem (komunikatywność);

• dyspozycyjność w sytuacjach konieczności pozostania w pracy poza wyznaczonym czasem pracy;

• otwartość na inne powierzane przez przełożonego zadania.

Dodatkowym atutem będzie:

1. Znajomość zagadnień związanych z przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań zakupowych w zakresie IT w oparciu o zapisy ustawy PZP.

2. Doświadczenie zawodowe w obszarze informatycznym związanym z serwisem sprzętu komputerowego i obsługą klienta.

3. Doświadczenie w zakresie pracy z aplikacjami do obsługi zgłoszeń użytkowników.

4. Doświadczenie w pracy z systemem Linux.

5. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Benefity

 • dofinansowanie wypoczynku