Konsultant Marketing - Trade Promotions

Accenture O firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 5 lat temu
 • Specjalista

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii outsourcingu. Ponad 305 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysoko efektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2014 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 30 miliardów dolarów. Strona internetowa firmy tohttp://www.accenture.com/.

Konsultant Marketing /Trade Promotions
Miejsce pracy: Warszawa
00272347
Poszukujemy specjalistów w następujących obszarach: Trade Promotion Management
 
Rekrutację prowadzimy cały rok. Praca w Accenture to projekty dla wiodących polskich i zagranicznych firm.


Charakterystyka pracy:

 • Tworzenie i wdrażanie rozwiązań dla największych polskich i zagranicznych firm
 • Współpraca z klientem na wszystkich etapach projektu
 • Projektowanie rozwiązań (procesów) w wybranych obszarach
 • Prowadzenie warsztatów dla klientów
 • Koordynowanie i organizacja pracy zespołu
 • Budowanie nowoczesnych rozwiązań
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, wsparcie powdrożeniowe

Oczekiwane kwalifikacje:

 • Doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju i promocji produktów
 • Znajomość nowoczesnych kanałów sprzedaży i dystrybucji
 • Umiejętność oceny wyników promocji i maksymalizacji stopy zwrotu z promocji (ROI)
 • Doświadczenie w rozwoju współpracy z dystrybutorami, tworzenie i wdrażanie standardów merchendisingu
 • Współpraca z agencjami marketingowymi, domami mediowymi, produkcyjnymi i drukarniami
 • Doświadczenie we współpracy z działami sprzedaży
 • Doświadczenie we współpracy z działami rozwoju nad opracowaniem nowych produktów i doświadczenie w ich wprowadzaniu na rynek
 • Doświadczenie we współpracy z działami produkcji i finansów w ramach prowadzenia bieżących projektów
 • Znajomość współczesnych narzędzi wspierających tworzenie i zarządzanie promocjami
 • Dobra znajomość procesów marketingowych i funkcjonowania współczesnych działów marketingu, sprzedaży i dystrybucji
 • Umiejętność tworzenia i realizacji budżetów marketingowo-sprzedażowych i ich optymalizacji
 • Doświadczenie w analizie rynku
 • Wykształcenie wyższe (preferowany profil marketing / sprzedaż)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Zdolności analityczne i organizacyjne
 • Wysokie kompetencje interpersonalne
 • Pożądane doświadczenie w zarządzaniu zespołem i koordynacji projektów
 • Dyspozycyjność oraz mobilność w zakresie realizacji projektów na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie

Oferujemy:

 • Realny wpływ na rozwój największych firm na polskim rynku
 • Szerokie perspektywy rozwoju zawodowego w międzynarodowej organizacji
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery oraz opiekę mentora
 • Atrakcyjny pakiet szkoleń (w tym szkolenia zagraniczne), a także stały dostęp do obszernych baz wiedzy i porad międzynarodowych ekspertów
 • Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych
 • Bogaty pakiet socjalny

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii outsourcingu. Ponad 305 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysoko efektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2014 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 30 miliardów dolarów. Strona internetowa firmy tohttp://www.accenture.com/.

Konsultant Marketing /Trade PromotionsNumer ref.: 00272347
Poszukujemy specjalistów w następujących obszarach: Trade Promotion Management
 
Rekrutację prowadzimy cały rok. Praca w Accenture to projekty dla wiodących polskich i zagranicznych firm.


Charakterystyka pracy:

 • Tworzenie i wdrażanie rozwiązań dla największych polskich i zagranicznych firm
 • Współpraca z klientem na wszystkich etapach projektu
 • Projektowanie rozwiązań (procesów) w wybranych obszarach
 • Prowadzenie warsztatów dla klientów
 • Koordynowanie i organizacja pracy zespołu
 • Budowanie nowoczesnych rozwiązań
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, wsparcie powdrożeniowe

Oczekiwane kwalifikacje:

 • Doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju i promocji produktów
 • Znajomość nowoczesnych kanałów sprzedaży i dystrybucji
 • Umiejętność oceny wyników promocji i maksymalizacji stopy zwrotu z promocji (ROI)
 • Doświadczenie w rozwoju współpracy z dystrybutorami, tworzenie i wdrażanie standardów merchendisingu
 • Współpraca z agencjami marketingowymi, domami mediowymi, produkcyjnymi i drukarniami
 • Doświadczenie we współpracy z działami sprzedaży
 • Doświadczenie we współpracy z działami rozwoju nad opracowaniem nowych produktów i doświadczenie w ich wprowadzaniu na rynek
 • Doświadczenie we współpracy z działami produkcji i finansów w ramach prowadzenia bieżących projektów
 • Znajomość współczesnych narzędzi wspierających tworzenie i zarządzanie promocjami
 • Dobra znajomość procesów marketingowych i funkcjonowania współczesnych działów marketingu, sprzedaży i dystrybucji
 • Umiejętność tworzenia i realizacji budżetów marketingowo-sprzedażowych i ich optymalizacji
 • Doświadczenie w analizie rynku
 • Wykształcenie wyższe (preferowany profil marketing / sprzedaż)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Zdolności analityczne i organizacyjne
 • Wysokie kompetencje interpersonalne
 • Pożądane doświadczenie w zarządzaniu zespołem i koordynacji projektów
 • Dyspozycyjność oraz mobilność w zakresie realizacji projektów na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie

Oferujemy:

 • Realny wpływ na rozwój największych firm na polskim rynku
 • Szerokie perspektywy rozwoju zawodowego w międzynarodowej organizacji
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery oraz opiekę mentora
 • Atrakcyjny pakiet szkoleń (w tym szkolenia zagraniczne), a także stały dostęp do obszernych baz wiedzy i porad międzynarodowych ekspertów
 • Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych
 • Bogaty pakiet socjalny

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy