Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Konsultant Microsoft Dynamics 365 - Finanse i kontroling

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 29.07.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  KONSULTANT
  Microsoft Dynamics 365 - Finanse i kontroling

  Miejsce pracy: Warszawa

  Szukamy Ciebie - konsultanta Dynamics 365 w obszarze finanse i kontroling do zespołu wdrożeniowego. Projekty międzynarodowe, zespół pracuje zarówno w siedzibie Bonair w Polsce, jak i w zagranicznym oddziale Klienta.

   

  Wyzwania dla Ciebie:

  • wdrożenie rozwiązań MS Dynamics 365 u klienta zagranicznego
  • analiza potrzeb i wymagań
  • parametryzacja i przygotowanie zmian
  • współpraca z klientem
  • prowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych

  Nasze oczekiwania:

  • doświadczenie wdrożeniowe w obszarze finansów Microsoft Dynamics 365
  • język angielski pozwalający na prowadzenie spotkań merytorycznych z klientem
  • umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów
  • wykształcenie wyższe kierunkowe lub techniczne
  • umiejętności analityczne i komunikacyjne
  • prawo jazdy kat. B
  • gotowość na wyjazdy zagraniczne

  Co oferujemy:

  • udział w prestiżowym międzynarodowym projekcie
  • przyjazne środowisko pracy
  • dostęp do wiedzy Microsoft, możliwość certyfikacji
  • pakiet świadczeń dodatkowych
  • elastyczna forma współpracy- Ty wybierz
  • morderczą rowerową rywalizację
  Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,
  cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszym ogłoszeniem i wyrażasz chęć dołączenia do naszego zespołu. Na pewno już wiesz, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). W związku z tym chcemy Cię zapewnić, że dbamy o ochronę Twoich danych osobowych uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego. Realizując obowiązki, które nakłada na nas RODO chcemy przedstawić Ci najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych w przypadku złożenia przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych.
  BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bonair”) niniejszym informuje, że:
  1. jest administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, które Bonair otrzymał za pośrednictwem pracuj.pl;
  2. Bonair może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Bonair możesz do nas napisać na adres: BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysława Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa.
   • przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - w celu kontaktu z Tobą w przypadku organizowania przez Bonair przyszłych rekrutacji oraz w celu rozpatrywania Twoich dokumentów aplikacyjnych co danych osobowych przekazanych w szerszym zakresie niż wskazanych w przepisach prawa pracy i niż jest to niezbędne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażenie zgody);
   • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony prawnie interes Bonair w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).
  3. Bonair będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych osobowych co do których przetwarzania została wyrażona zgoda do dnia cofnięcia zgody.
  4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysława Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa lub na adres e-mail: [email protected] Pamiętaj jednak, że wycofanie wyrażonej zgody działa na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
  5. W związku z tym, że Bonair przetwarza Twoje dane osobowe, masz również prawo do:Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Bonair zaufanym kontrahentom Bonair tj. podmiotom wspierającym proces rekrutacji, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z Bonair w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Bonair
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Bonair; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych co do których wcześniej wyraziłeś zgodę i Bonair nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i po stronie Bonair nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku; Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzić Bonair prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte przez Bonair; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Bonair prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;
   • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bonair, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuacją;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez Ciebie w procesie rekrutacji oraz dalszych rekrutacjach, a brak ich podania skutkuje niewzięciem przez Ciebie udziału w procesach rekrutacji.
  7. Nie podlegasz decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.
  8. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, wyłącznie zgodnie z RODO, czyli do państwa w stosunku, do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, lub przetwarzanie jest realizowane przez zaufanych kontrahentów, którzy uczestniczą w Programie Privacy Shield lub którzy przetwarzają dane w ramach wiążących reguł korporacyjnych lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.