Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Konsultant w Salonie PLAY

 • Będzin, Gliwice, śląskie
 • Specjalista
 • 21.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dołącz do naszego zespołu jako:

  Konsultant w Salonie PLAY
  Miejsce pracy: Będzin, Gliwice

  Czym się będziesz zajmować?

  • Sprzedażą i promowaniem produktów i usług PLAY
  • Budowaniem długotrwałych relacji z Klientami
  • Obsługą Klientów zgodnie ze standardami Play
  • Dbanie o wizerunek Play i swojego Salonu
  • Realizacją zadań administracyjnych


  Czego od Ciebie oczekujemy?

  • Inicjatywy w relacjach z Klientami
  • Zaangażowania i skuteczności w realizacji celów
  • Gotowości do pracy zmianowej


  Jeśli zatem:

  • Szukasz stabilnego zatrudnienia – mamy dla Ciebie umowę o pracę
  • Cenisz jasne zasady – zadbaliśmy o przejrzysty system wynagrodzeń
  • Chcesz się rozwijać i podnosić kwalifikacje – zapewniamy bogaty system szkoleń i możliwości awans
  • Oczekujesz profesjonalnego wdrożenia – możesz liczyć na wsparcie 

  Nie wierzysz? Odwiedź nas w najbliższym salonie i sam zapytaj jednego z nas. Jesteśmy nie tylko świetnymi fachowcami, ale też fajnymi ludźmi.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

  Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do 360 Circus sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrówki 8, 35-036 Rzeszów, zgadzasz się na przetwarzanie przez 360 Circus Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz wziąć udział również w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez 360 Circus sp. z o.o., umieść w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez 360 Circus sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrówki 8, 35-036 Rzeszów danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 360 Circus sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrówki 8, 35-036 Rzeszów, numer telefonu: 17-740-38-00, adres email: [email protected]
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać mailowo za pośrednictwem adresu: [email protected]
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacji.
  4. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy, przetwarzamy w oparciu o:

  a)     art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „Rozporządzeniem”) w zw. z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), a także

   

  b)    art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek oraz inne informacje, które przekazałeś nam razem z dokumentami aplikacyjnymi) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
  1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  2. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć podmioty, którym 360 Circus sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty współpracujące z 360 Circus sp. z o.o. w celu świadczenia usług/oferowania produktów przez 360 Circus sp. z o.o. (w szczególności subdealerzy, handlowcy, doradcy biznesowi, inni współpracownicy 360 Circus sp. z o.o.), a także Twoje dane mogą być przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, a także podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż przez okres do 2 lat od zakończenia roku, w którym złożyłeś zgłoszenie rekrutacyjne. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres właściwy dla przedawnienia się roszczeń.
  4. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  5. Masz prawo żądania od 360 Circus sp. z o.o. dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do przenoszenia danych. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację oraz zawarcie umowy o pracę.
  7. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.