Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kontroler ds. Zarządzania Cenami

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 19.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kontroler ds. Zarządzania Cenami
  Miejsce pracy: Katowice

  Distribev Orbico Sp. z o.o. jest częścią Grupy Orbico i zajmuje się bezpośrednią dystrybucją i sprzedażą produktów do Klientów detalu tradycyjnego i gastronomii. Posiada szeroką ofertę ponad 1300 pozycji asortymentowych z kategorii alkohol i napoje bezalkoholowe producentów krajowych i zagranicznych m.in. Grupy Żywiec.

  Aktualnie poszukujemy do zespołu 2 osób, proponujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz umowy na zastępstwo.
   

  Zakres obowiązków:

  • Kontrole rentowności akcji promocyjnych, upustów oraz cenników indywidualnych
  • Analizy promocji, upustów i warunków handlowych oraz rekomendacja zmian ich zasad
  • Analizy wpływu proponowanych zmian cen
   na wynik finansowy
  • Wprowadzanie, weryfikacja i kontrola budżetów promocyjnych oraz raportowanie
   ich wykorzystania
  • Weryfikacje poprawności i zgodności
   z założeniami promocji, upustów i cenników
  • Przygotowywanie plików związanych
   z cennikami, upustami oraz promocjami
  • Wsparcie projektów związanych z zarządzaniem cenami
  • Inicjowanie projektów i działań mających na celu ciągłą poprawę wyników firmy
  • Współpraca z innymi działami firmy (Sprzedaż, Trade Marketing, Kontroling) przy tworzeniu polityki cenowej

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane finanse, ekonomia, zarządzanie
  • 3 lata doświadczenia zawodowego, preferowane w obszarze zarządzania cenami, kontrolingu
   lub rozwoju sprzedaży
  • Biegła znajomość programu Excel, znajomość Access i VBA będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie i praktyczna wiedza z zakresu zarządzania ceną i marżą
  • Bardzo szeroka wiedza z zakresu procesów sprzedaży
  • Umiejętność posługiwania się gotowymi analizami biznesowymi i wyciąganie szybkich wniosków
  • Wysokie zdolności analityczne i interpersonalne
  • Zrozumienie potrzeb oraz zorientowanie
   na klienta wewnętrznego i zewnętrznego
  • Bardzo dobra współpraca zespołowa
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

  Oferujemy:

  • Nowoczesne środowisko pracy oraz przyjazną
   i otwartą kulturę organizacyjną
  • Ciekawe i ambitne wyzwania zawodowe
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Konkurencyjne wynagrodzenie i adekwatne wyposażenie stanowiska

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Distribev Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod numerem telefonu: 32 628 99 99, adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected]
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
   i rozstrzygnięcia obecnego procesu rekrutacji, a także, jeżeli wyraziłeś na to zgodę, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Distribev Orbico sp. z o.o. a także inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce. Podstawę przetwarzania stanowi:
   • podjęcie działań na Twoje żądanie przed ewentualnym zawarciem umowy, czyli objęcia Cię procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie danych, które nie wynikają z Kodeksu pracy, a które przekazujesz w swojej aplikacji o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zakresie żądania podania określonych danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy);
   • prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie danych zbieranych w formularzu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w przypadku konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie przed zawarciem umowy o pracę - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
  1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług: hostingowych, informatycznych, rekrutacyjnych, publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
  2. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
   1. trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu,
   2. 24 miesięcy, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji,
  3. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. Podanie danych jest wymagane w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy – również odnośnie danych, których podanie jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  7. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
  8. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie odbywać się profilowanie.