Kontroler finansowy - K/M

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 10.01.2018
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 09.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

PIT-RADWAR S.A.

PIT-RADWAR S.A. jest jedną z najważniejszych i największych spółek działających w sektorze polskiego przemysłu obronnego i jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych RP.

Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektroniki, teleinformatyki oraz technologii informatycznych wspierających bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury.

Prowadzimy prace badawcze w obszarze radiolokacji, systemów dowodzenia i kierowania oraz radioelektronicznych systemów rozpoznania. Dzięki ich efektom stale poszerzamy ofertę o specjalistyczne, innowacyjne rozwiązania służące bezpieczeństwu kraju.

Kontroler finansowy (K/M)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
Numer referencyjny: 2/2018

OPIS STANOWISKA:

 • Kontrola realizacji planów i budżetów projektów, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów;
 • Raportowanie w zakresie prowadzenia projektów;
 • Wsparcie Kierowników Projektów w zakresie zadań związanych z budżetowaniem kosztów poszczególnych działań w projektach i określaniem planów kosztów projektów;
 • Sporządzanie kalkulacji do ofert, umów i zamówień;
 • Realizacja procesu aktualizacji planów i budżetów realizowanych projektów;
 • Sporządzanie dokumentów finansowych, w tym wniosków o płatność, raportów okresowych i końcowych, wymaganych przez instytucje zewnętrzne w ramach prowadzonych projektów;
 • Aktywny udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie prowadzonych projektów, sporządzanie wymaganych dokumentów finansowych, wyjaśnień i wniosków;
 • Administrowanie projektami w systemie informatycznym klasy ERP w zakresie: otwierania i zamykania projektów i zadań projektowych, dbanie o poprawność parametryzacji ustawień;
 • Przygotowywanie analiz ekonomicznych, biznes planów i innych wymaganych dokumentów dla przedsięwzięć Spółki, w tym na potrzeby pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 • Inicjacja działań doskonalących narzędzia niezbędne do obsługi procesów ekonomicznych i finansowych w obszarze działania Działu Budżetowania i Kontrolingu;
 • Realizacja innych zadań związanych z obsługą ekonomiczną projektów i innych zadań doraźnych zleconych przez Kierownika.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunki: Ekonomia, Zarządzanie;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, zarządzania finansami w tym budżetowania;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (bezpośrednia współpraca z kontrahentami zagranicznymi);
 • Rozwinięte umiejętności analityczne. Umiejętność wykorzystywania wszystkich dostępnych informacji, ich przetwarzania oraz zestawiania w sposób dostępny dla odbiorcy;
 • Umiejętność rozpoznawania gdzie i dlaczego powstają trudności oraz dążenie do ich rozwiązania;
 • Umiejętność tworzenia i oceny alternatyw („wyjść awaryjnych”);
 • Znajomość zasad zarządzania projektami;
 • Znajomość struktur i środowiska procesowego;
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość narzędzi wsparcia procesów zarządzania projektami – Microsoft Project);
 • Dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy zadaniowej;
 • Odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji oraz wytrwałe dążenie do osiągnięcia założonego celu (także w przypadku pojawiających się trudności);
 • Zdolności organizacyjne i umiejętność planowania;
 • Umiejętność pracy w zespole, asertywność;
 • Zaangażowanie, samodzielność oraz umiejętność zarządzania własnym czasem pracy.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę,
 • Stały rozwój kwalifikacji zawodowych,
 • Pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów,
 • Opiekę medyczną,
 • Pakiet socjalny.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać klikając w przycisk
"Aplikuj teraz" znajdujący się poniżej,

lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 2/2018,

w terminie do dnia: 02.02.2018r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poligonowej 30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.