Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kontroler Finansowy

 • Koprki (pow. warszawski zachodni), Ożarów Mazowiecki, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 08.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  BZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa to nowoczesna, innowacyjna i stabilna rynkowo spółka, powołana przede wszystkim w celu poszukiwania rozwiązań na rzecz optymalizacji działań handlowych i operacyjnych w wybranych spółkach produkcyjnych, wśród których znajdują się m.in.: Bioagra S.A., Polskie Młyny S.A., Bioagra-Oil S.A., Komagra Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o.o, Bakoma Bis Sp. z o.o. Zakres usług realizowany jest za pomocą innowacyjnych źródeł komunikacji i usług outsourcingu.

  Kontroler Finansowy

  Miejsce pracy: Koprki k/Ożarowa Mazowieckiego lub Tychy


  Główne obowiązki:

  • Zarządzanie procesem budżetowania, kontrolingu i bieżącego raportowania zarządczego;
  • Kontrola i analiza kosztów produkcji i kosztów ogólnozakładowych Spółek;
  • Przygotowywanie budżetów i planów finansowych, weryfikacja ich realizacji oraz analiza powstałych odchyleń, a także proponowanie i wdrażanie działań korygujących;
  • Przygotowywanie okresowych prognoz, analiz i raportów zarówno na bieżące potrzeby, jak i nowe projekty Spółek;
  • Bieżące prace i analizy na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej oraz rekomendowanie działań mających na celu optymalizację kosztów i poprawę efektywności działania;
  • Współpraca i raportowanie do instytucji zewnętrznych zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi regulacjami;
  • Udział w księgowym zamykaniu okresów sprawozdawczych, w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, kalkulacjach podatkowych wg wskazań przełożonego;
  • Udział w sprawozdawczości dla GUS, URE, KOWR, ARM, MF, ME;
  • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby zewnętrze /banki, instytucje finansowe, audyty, urzędy.

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
  • 5 letnie doświadczenie na stanowisku kontroler finansowy , specjalista lub inne w zakresie finansów przedsiębiorstw i księgowości;
  • Szeroka znajomość zagadnień z zakresu finansów; bankowość, ekonomika przedsiębiorstw, znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym PSR oraz MSR i MSSF;
  • Biegła praca w Excel, programach Office, znajomość systemów finansowo-księgowych typu ERP;
  • Znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę;
  • Możliwość rozwoju osobistego, udział w szkoleniach;
  • Miłą atmosferę pracy w zespole profesjonalistów;
  • Satysfakcjonujące wynagrodzenie i pakiet pozapłacowy m.in. prywatną opiekę medyczną;
  • Narzędzia niezbędne do pracy.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

  Przesłanie do Spółek z grupy BZK danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 97A, dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  • w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
  • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki , zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy BZK, w zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacji, podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
   
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
   
  5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
   
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
   
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
   
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
   
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. w zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.

   

  Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Spółek:
  - BZK Group Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - Bakoma Sp. z.o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - Polskie Młyny S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - Komagra Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - BIOAGRA-OIL S.A. ul. Przemysłowa 64, 43-100 Tychy
  - BIOAGRA S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - BZK ALCO ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa