Kontroler Finansowy

Hortex Sp. z o.o.

Hortex Sp. z o.o.

Mszczonowska 2

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego (MSSF);

 • Przygotowywanie raportów do sprawozdań finansowych Grupy;

 • Wsparcie w procesach planowania, prognozowania oraz monitorowania przepływów finansowych;

 • Praca nad doskonaleniem jakości prognozowania i monitorowania cash flow, poprzez analizę realizacji planów i prognoz płynnościowych;

 • Weryfikacja i analiza wyników jednostkowych Spółek zależnych Grupy;

 • Uzgodnienie i weryfikacja transakcji wewnątrzgrupowych dla potrzeb budżetu i jego aktualizacji;

 • Przygotowanie wielowymiarowych analiz dot. budżetu, aktualizacji i bieżącego wykonania dla potrzeb raportowania Grupy;

 • Udział w pracach nad przygotowaniem prezentacji dla Rady Nadzorczej, budżety, aktualizacje, audyty, spotkania wewnętrzne etc.

 • Współpraca z audytorem zewnętrznym oraz wewnętrznym;

 • Sporządzanie sprawozdań do instytucji zewnętrznych (GUS, NBP, inne).

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej;

 • Min. 2-3 letnie doświadczenie w konsultingu w zakresie: Audyt Ogólny, Finanse;

 • Zaawansowana znajomość MS Office (w szczególności Excel i Power Point) oraz SAP;

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;

 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia;

 • Praktyczna umiejętność pracy z danymi, bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, PowerPoint, Word);

 • Myślenie „Out of the box”, postawa „doer attitude”;

 • Umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność i samodzielność zarówno w realizacji powierzonych zadań jak i inicjowaniu zmian;

 • Znajomość zagadnień podatkowych VAT i CIT będzie dodatkowym atutem

To oferujemy

 • Pracę w otwartym, pozytywnym Zespole oraz możliwość współtworzenia ciekawych projektów;

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie;

 • Atrakcyjny pakiet Benefitów (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, mix świadczeń z ZFŚS, ubezpieczenie na życie);

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • spotkania integracyjne

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

Hortex Sp. z o.o.

Jesteśmy jedną z najlepiej rozpoznawalnych i obdarzonych największym zaufaniem polskich marek. O zaufaniu, jakim darzą nas konsumenci świadczy nasza pozycja lidera w Polsce w kategorii soków, nektarów i napojów niegazowanych. Zostaliśmy ponadto uhonorowani licznymi nagrodami, którymi zostaliśmy uhonorowani. To dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników osiągamy sukcesy.

Przewiń do profilu firmy