Ta oferta pracy jest nieaktualna od 103 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kontroler Jakości i FPI

 • Kalisz, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 05.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  HS Kalisz Sp. z o.o., należąca do globalnej korporacji United Technologies, jest wiodącym dostawcą przewodów do płynów i chłodziw dla rynków lotnictwa cywilnego i wojskowego. Naszym atutem są nasi pracownicy, dzięki którym dostarczamy klientom produkty najwyższej jakości, dlatego też nieustannie dbamy o rozwój pracowników i doskonalimy się tworząc przyjazne miejsce pracy.

  Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Kontroler Jakości i FPI
  Miejsce pracy: Kalisz

  Podstawowe obowiązki:

  • Kontrola wyrobów w zakresie oceny wizualnej oraz wymiarowej
  • Kontrola wyrobów w zakresie badań nieniszczących
  • Przygotowanie dokumentacji jakościowej
  • Wsparcie działu produkcji w rozwiązywaniu problemów jakościowych

  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie
  • Doświadczenie w kontroli lub produkcji części mechanicznych (mile widziane doświadczenie w branży lotniczej)
  • Bardzo dobra znajomość technik pomiarowych (dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi maszyn pomiarowych)
  • Umiejętność czytania rysunku technicznego
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstu pisanego (czytanie not na rysunku technicznym)
  • Obsługa pakietu MS Office
  • Umiejętność pracy w zespole

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej korporacji o bardzo dobrej pozycji na rynku i wysokiej kulturze organizacyjnej (umowa na czas nieokreślony po okresie próbnym)
  • Dofinansowanie nauki na uczelniach wyższych
  • Atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. karta Multisport, ubezpieczenie medyczne i lekowe dla Ciebie i Twojej rodziny, dofinansowanie do wypoczynku, Pracowniczy Program Emerytalny)
  • Imprezy i wycieczki integracyjne
  • Wsparcie aktywności rekreacyjno-sportowej (m.in. zawody wędkarskie, turnieje piłki nożnej, udział w zawodach biegowych)

  Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji ( CV oraz list motywacyjny) w języku polskim za pomocą przycisku APLIKUJ.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HS Kalisz Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140F, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393899, kapitał zakładowy 6.000.000,00 PLN, NIP 618-213-74-39, REGON 301895120 (dalej jako „Spółka”).
  Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  Spółka może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki należące do grupy United Technologies Corporation.
  Spółka może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
  W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.
  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.
   
  Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem: 
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HS Kalisz Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
   
  W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w HS Kalisz Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HS Kalisz Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez HS Kalisz Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.
   
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.