Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Spółki* wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

Jeśli Pani/Pan chce, aby Pani/Pana dane osobowe były wykorzystane przez Spółkę także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez SPOMASZ S.A. z siedzibą w Żarach.”

 

Może Pani/Pan z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić proszę przesłać e-mail na adres [email protected]

 

Informacje o przetwarzaniu danych

 

Administrator Danych

*Administratorem danych osobowych jest Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ S.A. z siedzibą w Żarach, przy ul. Fabrycznej 14, KRS: 0000153804, NIP: 928-000-71-59, REGON: 970517284, (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”). Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres e-mail: [email protected] .

 

Cele, podstawa prawna, okres przechowywania danych 

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast dane dodatkowe w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłane dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po roku od zakończonego procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub usunięte po upływie dwóch lat od ich podania. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zminimalizowanym zakresie w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 3 lata, chyba że w tym czasie Spółka otrzyma informacje o roszczeniach.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane kancelarii świadczącej usługi prawne oraz będą powierzone podmiotom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe.”

 

Pani/Pana prawa 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego i zostało określone przepisami prawa. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spomasz SA

Kontroler Jakości

Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spomasz SAO firmie

 • Niemodlin, opolskie

 • Ważna jeszcze 21 dni
  do: 31 lip 2020
 • Specjalista (Mid / Regular)
Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ S.A. z siedzibą w Żarach jest niezależną częścią europejskiej grupy Eiffage . Specjalizujemy się w produkcji i dostawie konstrukcji stalowych, głównie elementów do przybrzeżnych wież wiatrowych oraz podwodnych instalacji wydobywczych. 
 
Do naszego zakłądu produkcyjnego w NIEMODLINIE poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Kontroler Jakości
Miejsce pracy: Niemodlin

Podstawowe obowiązki:

 • przeprowadzanie badań połączeń spawanych (wizualnych, magnetyczno –proszkowych, penetracyjnych, ultradźwiękowych)
 • przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Uprawnienia do przeprowadzania badań NDT (VT1+2, MT1+2, PT1+2, UT1+2) zgodnie z EN ISO 9712
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Podstawowa wiedza z zakresy metrologii oraz materiałoznawstwa
 • Umiejętność samodzielnego działania wg procedury i instrukcji

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie będącej liderem w swojej branży
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Pakiet medyczny i socjalny

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego z dopiskiem nazwy stanowiska za pomocą przycisku:

Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ S.A. z siedzibą w Żarach jest niezależną częścią europejskiej grupy Eiffage . Specjalizujemy się w produkcji i dostawie konstrukcji stalowych, głównie elementów do przybrzeżnych wież wiatrowych oraz podwodnych instalacji wydobywczych. 
 
Do naszego zakłądu produkcyjnego w NIEMODLINIE poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Kontroler Jakości

Podstawowe obowiązki:

 • przeprowadzanie badań połączeń spawanych (wizualnych, magnetyczno –proszkowych, penetracyjnych, ultradźwiękowych)
 • przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Uprawnienia do przeprowadzania badań NDT (VT1+2, MT1+2, PT1+2, UT1+2) zgodnie z EN ISO 9712
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Podstawowa wiedza z zakresy metrologii oraz materiałoznawstwa
 • Umiejętność samodzielnego działania wg procedury i instrukcji

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie będącej liderem w swojej branży
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Pakiet medyczny i socjalny

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego z dopiskiem nazwy stanowiska za pomocą przycisku:

Ogłoszenie archiwalne