Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kontroler Jakości

 • Starachowice, świętokrzyskie
 • Specjalista
 • 30.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dynamicznie rozwijająca się firma z branży motoryzacyjnej producent zabudów na samochodach ciężarowych zajmująca się również remontami i modernizacją samochodów ciężarowych dla potrzeb rynku cywilnego i wojska, zatrudni osobę na stanowisko:

  Kontroler Jakości
  Miejsce pracy: Starachowice

  Obowiązki:

  • kontrola prawidłowości przebiegu procesów produkcyjnych zgodnie z założeniami technologicznymi,
  • dokonywanie odbiorów okresowych i końcowych produktu,
  • obsługa reklamacyjno-serwisowa firmy,
  • opracowywanie dokumentacji technologicznej, katalogów, limitów materiałowych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie – techniczne,
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
  • umiejętność prowadzenia uzgodnień technicznych,
  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • dokładność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
  • biegła obsługa komputera (MS Office).

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • wynagrodzenie do negocjacji.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.   

  INFORMACJE DLA KANDYDATA
  • Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  Autobox Innovatios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starachowicach (kod pocztowy: 27-200) przy ulicy Samochodu „Star 266” 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000625855, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 PLN, posługująca się numerem NIP: 664-21-34-610 i numerem REGON: 36482959300000; oraz

  Autobox Innovatios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Starachowicach (kod pocztowy: 27-200) przy ulicy Samochodu „Star 266” 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000644591, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.493.000,00 PLN, posługująca się numerem NIP: 664-19-13-186 i, numerem REGON: 292038909
  (dalej łącznie: „Współadministratorzy”). Zasadnicza część uzgodnień między Współadministratorami, dostępna jest do wglądu w siedzibie Współadministratora.
  • Kontakt ze Współadministratorami możliwy jest za pomocą punktu kontaktowego: pod numerem telefonu: 41 273 71 34.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wybranej przez Panią/Pana rekrutacji.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • adres do korespondencji,
  • adres poczty elektronicznej albo numer telefonu,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  jest przepis prawa, art. 221 § 1 kodeksu pracy.
  o    Podstawą przetwarzania innych podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Pani/Pana zgoda. Proponowana treść zgody, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.
  • Może Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także w przyszłych rekrutacjach. Proponowana treść zgody, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi informatyczne, serwisowe, księgowe, hostingowe, ochroniarskie.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: do czasu zakończenia rekrutacji lub zgodnie z wyrażoną zgodą, maksymalnie do 3 miesięcy od daty udzielenia zgody.
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od dowolnego ze Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Współadministratorów niezgodnie z RODO.  
  • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi włączenie Pani/Pana w proces rekrutacji. Przesłanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 kodeksu pracy bez udzielenia jednoczesnej zgody na ich przetwarzanie, także uniemożliwi włączenie Pani/Pana do procesu rekrutacji. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, umożliwi włączenie Pani/Pana tylko w wybraną rekrutację.
  • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres lub e-mail, podane powyżej.
   
  Przykładowe klauzule zgody:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Autobox Innovatios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz o           Autobox Innovatios Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych innych niż zawarte w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „ technolog.”
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Autobox Innovatios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz o           Autobox Innovatios Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”