KLAUZULA INFORMACYJNA
rekrutacja zleceniobiorców i pracowników tymczasowych
Informujemy, że przedsiębiorstwa Exact Systems sp. z o.o., Automotive Assembly Systems sp. z o.o., AAS Sp. z o.o. oraz niemiecka spółka Exact Systems GmBH podjęły decyzję o wspólnym prowadzeniu rekrutacji dla zleceniobiorców i pracowników tymczasowych. W związku z czym zawarły umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi przetwarzanymi na potrzeby rekrutacji. Decyzja ta wynika z faktu, że wymienione spółki są ze sobą powiązane kapitałowo i organizacyjnie. Dzięki wspólnym działaniom mogą przedstawić więcej ofert pracy i skuteczniej przeprowadzają proces rekrutacji.
1. Dane osobowe, które pozyskujemy w ramach prowadzonej rekrutacji, są współadministrowane przez współadministratorów:
a) Exact Systems sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296),
b) Automotive Assembly Systems sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000255644),
c) EXACT SYSTEMS GmBH, Am Klinikum 7, 02826 Görlitz,
d) AAS Sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000848803, nr agencji: 24292).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) rekrutacji, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych będzie:
i. w przypadku rekrutacji zleceniobiorców – zgoda, rozumiana jako dobrowolne i świadome przystąpienie do procesu rekrutacji,
ii. w przypadku rekrutacji pracowników tymczasowych - obowiązek prawny wskazany w kodeksie pracy;
b) dalszych rekrutacji, a podstawą prawną do ich przeprowadzania będzie zgoda na prowadzenie przyszłych rekrutacji;
c) ochrony przed ewentualnymi roszczeniami a także dochodzenia roszczeń, które to działania stanowią prawnie uzasadniony interes współadministratorów.
3. Okres przetwarzania danych osobowych dla celu wskazanego w:
a) pkt. 2 lit. a) – do zakończenia rekrutacji;
b) pkt. 2 lit. b) – przez okres 12 miesięcy od daty zgłoszenia do rekrutacji;
c) pkt. 2 lit. d) – przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez wszystkich Współadministratorów. Ponieważ w rekrutacji wykorzystujemy platformy rekrutacyjne, portale społecznościowe, komunikację mailową oraz inne narzędzia teleinformatyczne, twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom obsługującym ww. narzędzia, w tym zapewniającym serwis związany z ich utrzymaniem i ewentualnymi naprawami.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Przysługujące prawa:
a) dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) przenoszenie danych;
c) wniesienie sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
d) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem;
e) w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody - prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wobec każdego z współadministratorów.
7. W procesie rekrutacji możesz zostać poproszony o rozwiązanie testów rekrutacyjnych, jednak decyzji o zawarciu umowy nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, a zawsze na podstawie całego procesu rekrutacji, w tym rozmowy rekrutacyjnej.
8. Podanie wszystkich danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji jest dobrowolne, ale jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
9. Dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub od podmiotów świadczących usługi związane z rekrutacją.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
a) Exact Systems sp. z o.o.: [email protected]
b) Automotive Assembly Systems sp. z o.o.: [email protected]
11. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, chciałbyś się dowiedzieć więcej, jak przetwarzamy twoje dane osobowe lub chciał skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt – możesz skorzystać z dowolnego sposobu komunikacji, m.in.:
a) Exact Systems sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem ODO),
b) za pomocą kontaktu do wybranego inspektora ochrony danych wskazanego w punkcie 10,
c) wybrany adres każdego z współadministratorów wskazany w punkcie 1. (z dopiskiem ODO).
Exact Systems Sp. z o.o.

Kontroler/ka Jakości – Pracownik Wsparcia Produkcji

Exact Systems Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Banino (pow. kartuski), pomorskie

 • Ważna jeszcze 6 dni
  do: 19 sie 2020
 • Umowa zlecenie
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
top

Exact Systems Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży Sorting & Rework. Od roku 2004 konsekwentnie budujemy swoją pozycję czołowego dostawcy rozwiązań jakościowych dla branży motoryzacyjnej, producentów sprzętu AGD i przemysłu elektronicznego. Swoje usługi świadczymy na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Turcji, Chin, Portugalii, Hiszpanii oraz Rosji. Naszymi Klientami w Polsce są wiodące koncerny przemysłowe, dla których każdego dnia zlecenia realizuje ponad 5.500 Kontrolerów Jakości Exact Systems Sp. z o.o. 

top

W związku z dynamicznym rozwojem
obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatek do współpracy w roli:


Kontroler/ka Jakości
– Pracownik Wsparcia Produkcji

Miejsce pracy: Banino (pow. kartuski)

Oferujemy:

 • Szkolenie wdrążające – nie wymagamy doświadczenie!
 • Przejrzyste zestawienie przepracowanych godzin i stawek w aplikacji Exact People,
 • Atrakcyjne stawki godzinowe oraz dodatki,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę z Exact Systems Sp. z o.o.,
 • Możliwość zdobycia nowego wszechstronnego doświadczenia w branży Automotive,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Grupowe ubezpieczenia na życie,
 • Zaplecze socjalne.

Zadania:

 • Kontrola jakości części samochodowych zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi standardami,
 • Sortowanie,
 • Wsparcie produkcji,
 • Raportowanie wyników wykonanej pracy.

Wymagania:

 • Sumienność, dokładności oraz zaangażowanie,
 • Chęci do pracy.
Nie zwlekaj, dołącz do Nas już dziś!
Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie i firmie Exact Systems?
bottom
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
bottom

Exact Systems Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży Sorting & Rework. Od roku 2004 konsekwentnie budujemy swoją pozycję czołowego dostawcy rozwiązań jakościowych dla branży motoryzacyjnej, producentów sprzętu AGD i przemysłu elektronicznego. Swoje usługi świadczymy na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Turcji, Chin, Portugalii, Hiszpanii oraz Rosji. Naszymi Klientami w Polsce są wiodące koncerny przemysłowe, dla których każdego dnia zlecenia realizuje ponad 5.500 Kontrolerów Jakości Exact Systems Sp. z o.o. 

W związku z dynamicznym rozwojem
obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatek do współpracy w roli:


Kontroler/ka Jakości
– Pracownik Wsparcia Produkcji

Zadania:

 • Kontrola jakości części samochodowych zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi standardami,
 • Sortowanie,
 • Wsparcie produkcji,
 • Raportowanie wyników wykonanej pracy.

Wymagania:

 • Sumienność, dokładności oraz zaangażowanie,
 • Chęci do pracy.

Oferujemy:

 • Szkolenie wdrążające – nie wymagamy doświadczenie!
 • Przejrzyste zestawienie przepracowanych godzin i stawek w aplikacji Exact People,
 • Atrakcyjne stawki godzinowe oraz dodatki,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę z Exact Systems Sp. z o.o.,
 • Możliwość zdobycia nowego wszechstronnego doświadczenia w branży Automotive,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Grupowe ubezpieczenia na życie,
 • Zaplecze socjalne.
Nie zwlekaj, dołącz do Nas już dziś!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie i firmie Exact Systems?

Ogłoszenie archiwalne