Kontroler Poboru Energii Elektrycznej

 • Wyszków, mazowieckie
 • Specjalista
 • 03.01.2018
 • Ważna jeszcze 12 dni (do 02.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa
uprzejmie informuje, że poszukuje kandydata do pracy
na stanowisko:
KONTROLER POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rejon Energetyczny Wyszków / Wydział Usług Dystrybucyjnych
 
ze świadczeniem pracy na terenie działania Rejonu Energetycznego

 Miejsce pracy: Wyszków
region: mazowieckie
Nr referencyjny:
 PGED/OW/11/17Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Odczyty wskazań liczników energii elektrycznej,
 • Zachowanie terminowości odczytów w cyklach odczytowych,
 • Ustawianie zegarów sterujących, plombowanie ich oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
 • Sprawdzanie zgodności danych ewidencyjnych i adresowych oraz dokumentowanie stwierdzonych rozbieżności,
 • Zgłaszanie przypadków złego stanu instalacji, podejrzenia nielegalnego poboru,
 • Przypisywanie odbiorców do stacji SN/nN oraz obwodu z którego jest zasilony,
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego do celów służbowych zgodnie z obowiązującymi w Oddziale przepisami.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie minimum średnie o kierunku elektrycznym lub pokrewnym,
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
 • Duża samodzielność w wykonywaniu zadań i samodyscyplina,
 • Łatwość komunikowania się i umiejętność współpracy w zespole,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Samochód prywatny do realizacji zadań służbowych.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

Poszukujemy osób z wysoką kulturą osobistą, które nie boją się wyzwań, są odpowiedzialne,
asertywne, potrafią planować i organizować pracę, posiadają umiejętność efektywnej komunikacji
oraz dużą motywację do osiągania wysokich wyników.

Oferty kandydatów zawierające CV,
proszę przesłać w terminie do dnia 10.01.2018 r.
zbierane są na stronie: www.pracuj.plPGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95, jako administrator danych w świetle art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zw. dalej Ustawą, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej K.P. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 221 § 1 K.P. tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95 moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.