Oferta pracy

Kontroler produkcji

ZM "WSK Rzeszów"O firmie

 • Rzeszów
  Rzeszów, podkarpackie
 • Ogłoszenie wygasło 14 dni temu
 • Specjalista (Mid / Regular)

ZM "WSK Rzeszów"

Rzeszów

Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 120;
zatrudni kandydata na stanowisko
Kontroler produkcji
Praca w Odlewni Żeliwa

Zakres obowiązków:

 • Ocena zgodności wykonywanych wyrobów z dokumentacją techniczną,
 • Wykonywanie prac związanych z odbiorem jakościowym części na hali produkcyjnej
 • Uczestnictwo w działaniach zespołów jakościowych.
 • Badanie zgodności detali z wymaganiami klienta metodami nieniszczącymi

Wymagania:

 • Wykształcenia minimum średnie techniczne,
 • Umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • Umiejętności szybkiej i zdecydowanej reakcji na powstałą niezgodność,
 • Zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność


Oferty spełniające powyższe kryteria, zawierające CV i list motywacyjny, proszę przysyłać
za pośrednictwem przycisku APLIKUJ TERAZ poniżej ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o., 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120. Dane kontaktowe administratora danych: e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 m-c, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty upoważnione przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. do przetwarzania danych lub podmioty, którym ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym dostawcy usług teleinformatycznych), oraz organy publiczne uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 
Prosimy o uzupełnienie klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby procesu rekrutacji”.
 
Osoby zainteresowane udziałem także w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w aplikacjach klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.
 
Jeżeli CV zawiera zdjęcie prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych wizerunkowych wymienionych dla potrzeb rekrutacji”.
 
W każdym czasie może Pan/ Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy