Ta oferta pracy jest nieaktualna od 83 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kontroler

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-11-28

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kontroler
  Miejsce pracy: Warszawa

  Osoba na tym stanowisku będzie realizowała zadania w obszarze nadzoru, kontrolowania i konsolidowania informacji zarządczych obszaru / spółek zależnych. W szczególności odpowiedzialna będzie za:

  • sporządzanie sprawozdań i raportów zarządczych wspomagających podejmowanie decyzji na potrzeby zarządu;
  • przygotowanie budżetu rocznego, prognoz, planów wieloletnich dla wybranego obszaru / spółek zależnych;
  • monitorowanie działalności obszaru / spółek zależnych (ocena wyników działania, identyfikowanie i analiza ryzyk / zagrożeń pojawiających się w zakresie budżetu);
  • budowa modeli finansowych i budżetowych;
  • analiza opłacalności inwestycji w tym analiza finansowa na potrzeby wyceny spółek;
  • monitorowanie sytuacji finansowej i zapotrzebowania na środki pieniężne obszaru / spółki zależnej;
  • tworzenie i utrzymywanie modeli controlingowych.
  • cztery lata doświadczenia na stanowisku w obszarze finansów / controllingu;
  • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub techniczne (w przypadku wykształcenia technicznego dodatkowo studia podyplomowe z zakresu finansów);
  • znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
  • znajomość zasad i narzędzi rachunkowości zarządczej, finansowej i controllingu;
  • zaawansowana znajomość pakietu MS Office, mile widziana znajomość HFM, IFS;
  • komunikatywność; umiejętność budowania i utrzymywania relacji;
  • umiejętność podejmowania decyzji oraz samodzielność w działaniu;
  • komunikatywna znajomość j. angielskiego (B2).
  • ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
  • możliwość rozwoju w obszarze controllingu poprzez realizację ciekawych zadań i projektów;
  • możliwość zdobycia doświadczenia w branży energetycznej;
  • umowę o pracę na pełny etat;
  • możliwość uzgodnienia indywidualnego rozkładu czasu pracy oraz dodatkowe dni wolne;
  • prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
  • dodatkowe benefity (m.in. dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do karty miejskiej i podmiejskiej).

  Zgłoszenia do rekrutacji w postaci CV należy składać do 16 grudnia 2018 roku.

  Klikając w przycisk Aplikuj wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do tego zgłoszenia dokumentach, takich jak cv, w tym także dodatkowych danych osobowych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w załączonym cv, a także innych załączonych dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jest PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 22 587 49 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach. Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci, stanu zdrowia i innych. W przypadku ich zamieszczenia będziemy zmuszeni do natychmiastowego usunięcia Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych.
  5. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez eRecruitment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom: PGNIG TERMIKA Spółka Akcyjna, spółek należących do GK PGNiG TERMIKA SA, spółek należących do GK PGNiG SA oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: PGNiG Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dostawcom usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań może się Pani/Pan z nami skontaktować pod adresem: [email protected].
  7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania tego procesu, który może zostać każdorazowo wydłużony o okres przedawnienia roszczeń dotyczących prowadzonej przez nas rekrutacji.
  8. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w toku innych procesów rekrutacyjnych przez okres 36 miesięcy od momentu ich przekazania lub do momentu cofnięcia zgody wyrażonej w tym zakresie.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych wyżej uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów komunikacyjnych wymienionych w pkt. 2.
  10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie.