Ta oferta pracy jest nieaktualna od 63 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kontroler Wewnętrzny

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 19.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu to najstarsza akademia wychowania fizycznego w Polsce. To miejsce z profesjonalną kadrą naukową, rozbudowaną bazą dydaktyczno-sportową
  i dużym potencjałem badawczym. Ulokowanie w samym centrum Poznania.

  Kontroler Wewnętrzny

  Miejsce pracy: Poznań

  Opis stanowiska:

  1. Przygotowywanie rocznego planu kontroli we współpracy z kadrą zarządzającą
  2. Samodzielne prowadzenie projektów kontrolnych
  3. Opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych
  4. Analiza i ocena procesów wewnętrznych pod kątem działania mechanizmów kontrolnych
  5. Weryfikacja wewnętrznych procedur i standardów celem minimalizacji ryzyka
  6. Przedstawianie oceny bieżących zdarzeń obejmujących następujące przestrzenie:
  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem.
  7. Organizacja i współuczestnictwo w naradach pokontrolnych, prezentacja wyników
  8. Zabezpieczenie dowodów rzeczowych w przypadkach wykrycia nadużyć oraz sporządzania projektów wniosków kierowanych do organów ścigania
  9. Współdziałanie z podmiotami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli na terenie Uczelni w celu zapewnienia koordynacji prac i braku dublowania czynności kontrolnych zewnętrznych i wewnętrznych

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowanie Finanse i Rachunkowość / Zarządzanie
  • Minimum 3 lata doświadczenia w kontroli wewnętrznej lub firmie doradczej w obszarze zarządzania ryzykiem
  • Znajomość nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
  • Znajomość problematyki związanej ze szkolnictwem wyższym
  • Wysoki poziom odpowiedzialności i samodzielności oraz pro aktywne nastawienie

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę w wymiarze ½ etatu
  • Pracę w najstarszej w Polsce Akademii Wychowania Fizycznego
  • Stabilne warunki wynagrodzenia

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez  Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.” W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu publikacji ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu publikacji ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu publikacji ogłoszenia.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.