Boryszew S.A. oddział MAFLOW

Kontroler Zakładu

Boryszew S.A. oddział MAFLOWO firmie

 • Chełmek, małopolskie

 • Ważna jeszcze 21 dni
  9 Luty 2020
 • Specjalista
top
Oddział Maflow w Tychach, jest firmą o globalnym zasięgu, będącą jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Odbiorcami naszych produktów są największe światowe koncerny samochodowe. Posiadamy zakłady produkcyjne w Europie, Azji i Ameryce Południowej.
 
Aktualnie do Działu Finansowego poszukujemy pracownika na stanowisko:
KONTROLER ZAKŁADU
Miejsce pracy: Chełmek

Zakres zadań:

 • Sporządzanie raportów i analiz finansowych dla Zakładu;
 • Odpowiedzialność za analizę i kontrolę kosztów w zakładzie oraz ich optymalizację;
 • Kontrola wydatków inwestycyjnych oraz wyliczanie zwrotów z inwestycji;
 • Udział w przygotowaniu budżetu rocznego i prognoz kilkuletnich dla zakładu oraz nadzorowanie ich wykonania;
 • Przygotowywanie kalkulacji cen standardowych;
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca;
 • Przygotowywanie analiz rentowności produktów;
 • Kontrola przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji rocznej;
 • Opracowywanie oraz wdrożenie narzędzi kontrolingowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w firmie produkcyjnej na podobnym stanowisku;
 • Język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację;
 • Biegła obsługa pakietu MS Office – w szczególności Excel;
 • Mile widziana znajomość SAP;
 • Rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Dokładność;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowaniu zadań.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w renomowanej firmie z branży motoryzacyjnej o zasięgu międzynarodowym;
 • Udział w rozwoju standardów w organizacji;
 • Benefity (karta sportowa, karta lunch pass, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie nauki);
 • Możliwość rozwoju zawodowego i pracy w dynamicznym środowisku.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Na aplikacji prosimy umieścić poniższą klauzulę:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063824, REGON: 750010992 NIP: 8370000634, kapitał zakładowy 240.000.000 zł, opłacony w całości (dalej Oddział).
 2. Oddział nie ma ustanowionego Inspektora Ochrony Danych, gdyż w wyniku przeprowadzonej analizy obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych nie zachodzi ku temu przesłanka, jednakże w celu realizacji kontaktu ze Spółką może Pani/Pan przesłać korespondencję na adres Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Dział Zasobów Pracowniczych” lub wysyłając wiadomość e-mail do: [email protected]  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłej Umowy o pracę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy, a w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej  przez Panią/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców, w szczególności:
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym usługi bankowe, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
  • podmiotom powiązanym z Boryszew Oddział Maflow w Tychach, w tym w ramach grupy kapitałowej Boryszew S.A.;
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji publicznej (np. ZUS, US, PIP).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w szczególności przepisów prawa pracy oraz na podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikował. W przypadku Pani/Pana zatrudnienia dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a także zawarcia przyszłej Umowy o pracę. Jest Pani/Pan uprawniona/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wzięcia przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
bottom
Oddział Maflow w Tychach, jest firmą o globalnym zasięgu, będącą jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Odbiorcami naszych produktów są największe światowe koncerny samochodowe. Posiadamy zakłady produkcyjne w Europie, Azji i Ameryce Południowej.
 
Aktualnie do Działu Finansowego poszukujemy pracownika na stanowisko:
KONTROLER ZAKŁADU

Zakres zadań:

 • Sporządzanie raportów i analiz finansowych dla Zakładu;
 • Odpowiedzialność za analizę i kontrolę kosztów w zakładzie oraz ich optymalizację;
 • Kontrola wydatków inwestycyjnych oraz wyliczanie zwrotów z inwestycji;
 • Udział w przygotowaniu budżetu rocznego i prognoz kilkuletnich dla zakładu oraz nadzorowanie ich wykonania;
 • Przygotowywanie kalkulacji cen standardowych;
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca;
 • Przygotowywanie analiz rentowności produktów;
 • Kontrola przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji rocznej;
 • Opracowywanie oraz wdrożenie narzędzi kontrolingowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w firmie produkcyjnej na podobnym stanowisku;
 • Język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację;
 • Biegła obsługa pakietu MS Office – w szczególności Excel;
 • Mile widziana znajomość SAP;
 • Rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Dokładność;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowaniu zadań.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w renomowanej firmie z branży motoryzacyjnej o zasięgu międzynarodowym;
 • Udział w rozwoju standardów w organizacji;
 • Benefity (karta sportowa, karta lunch pass, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie nauki);
 • Możliwość rozwoju zawodowego i pracy w dynamicznym środowisku.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Na aplikacji prosimy umieścić poniższą klauzulę:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063824, REGON: 750010992 NIP: 8370000634, kapitał zakładowy 240.000.000 zł, opłacony w całości (dalej Oddział).
 2. Oddział nie ma ustanowionego Inspektora Ochrony Danych, gdyż w wyniku przeprowadzonej analizy obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych nie zachodzi ku temu przesłanka, jednakże w celu realizacji kontaktu ze Spółką może Pani/Pan przesłać korespondencję na adres Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Dział Zasobów Pracowniczych” lub wysyłając wiadomość e-mail do: [email protected]  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłej Umowy o pracę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy, a w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej  przez Panią/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców, w szczególności:
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym usługi bankowe, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
  • podmiotom powiązanym z Boryszew Oddział Maflow w Tychach, w tym w ramach grupy kapitałowej Boryszew S.A.;
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji publicznej (np. ZUS, US, PIP).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w szczególności przepisów prawa pracy oraz na podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikował. W przypadku Pani/Pana zatrudnienia dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a także zawarcia przyszłej Umowy o pracę. Jest Pani/Pan uprawniona/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wzięcia przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne