Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Boryszew S.A. oddział MAFLOW

Kontroler Zakładu

Boryszew S.A. oddział MAFLOWO firmie

 • Toruń, kujawsko-pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • Specjalista
top
Oddział Maflow w Tychach, jest firmą o globalnym zasięgu, będącą jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Odbiorcami naszych produktów są największe światowe koncerny samochodowe. Posiadamy zakłady produkcyjne w Europie, Azji i Ameryce Południowej.
 
Aktualnie do Działu Finansowego poszukujemy pracownika na stanowisko:
KONTROLER ZAKŁADU
Miejsce pracy: Toruń

Zakres zadań:

 • Sporządzanie raportów i analiz finansowych dla Zakładu;
 • Odpowiedzialność za analizę i kontrolę kosztów w zakładzie oraz ich optymalizację;
 • Kontrola wydatków inwestycyjnych oraz wyliczanie zwrotów z inwestycji;
 • Udział w przygotowaniu budżetu rocznego i prognoz kilkuletnich dla zakładu oraz nadzorowanie ich wykonania;
 • Przygotowywanie kalkulacji cen standardowych;
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca;
 • Przygotowywanie analiz rentowności produktów;
 • Kontrola przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji rocznej;
 • Opracowywanie oraz wdrożenie narzędzi kontrolingowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w firmie produkcyjnej na podobnym stanowisku;
 • Język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację;
 • Biegła obsługa pakietu MS Office – w szczególności Excel;
 • Mile widziana znajomość SAP;
 • Rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Dokładność;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowaniu zadań.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w renomowanej firmie z branży motoryzacyjnej o zasięgu międzynarodowym;
 • Udział w rozwoju standardów w organizacji;
 • Benefity (karta sportowa, karta lunch pass, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie nauki);
 • Możliwość rozwoju zawodowego i pracy w dynamicznym środowisku.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Na aplikacji prosimy umieścić poniższą klauzulę:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063824, REGON: 750010992 NIP: 8370000634, kapitał zakładowy 240.000.000 zł, opłacony w całości (dalej Oddział).
 2. Oddział nie ma ustanowionego Inspektora Ochrony Danych, gdyż w wyniku przeprowadzonej analizy obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych nie zachodzi ku temu przesłanka, jednakże w celu realizacji kontaktu ze Spółką może Pani/Pan przesłać korespondencję na adres Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Dział Zasobów Pracowniczych” lub wysyłając wiadomość e-mail do: [email protected]  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłej Umowy o pracę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy, a w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej  przez Panią/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców, w szczególności:
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym usługi bankowe, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
  • podmiotom powiązanym z Boryszew Oddział Maflow w Tychach, w tym w ramach grupy kapitałowej Boryszew S.A.;
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji publicznej (np. ZUS, US, PIP).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w szczególności przepisów prawa pracy oraz na podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikował. W przypadku Pani/Pana zatrudnienia dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a także zawarcia przyszłej Umowy o pracę. Jest Pani/Pan uprawniona/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wzięcia przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
bottom
Oddział Maflow w Tychach, jest firmą o globalnym zasięgu, będącą jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Odbiorcami naszych produktów są największe światowe koncerny samochodowe. Posiadamy zakłady produkcyjne w Europie, Azji i Ameryce Południowej.
 
Aktualnie do Działu Finansowego poszukujemy pracownika na stanowisko:
KONTROLER ZAKŁADU

Zakres zadań:

 • Sporządzanie raportów i analiz finansowych dla Zakładu;
 • Odpowiedzialność za analizę i kontrolę kosztów w zakładzie oraz ich optymalizację;
 • Kontrola wydatków inwestycyjnych oraz wyliczanie zwrotów z inwestycji;
 • Udział w przygotowaniu budżetu rocznego i prognoz kilkuletnich dla zakładu oraz nadzorowanie ich wykonania;
 • Przygotowywanie kalkulacji cen standardowych;
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca;
 • Przygotowywanie analiz rentowności produktów;
 • Kontrola przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji rocznej;
 • Opracowywanie oraz wdrożenie narzędzi kontrolingowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w firmie produkcyjnej na podobnym stanowisku;
 • Język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację;
 • Biegła obsługa pakietu MS Office – w szczególności Excel;
 • Mile widziana znajomość SAP;
 • Rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Dokładność;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowaniu zadań.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w renomowanej firmie z branży motoryzacyjnej o zasięgu międzynarodowym;
 • Udział w rozwoju standardów w organizacji;
 • Benefity (karta sportowa, karta lunch pass, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie nauki);
 • Możliwość rozwoju zawodowego i pracy w dynamicznym środowisku.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Na aplikacji prosimy umieścić poniższą klauzulę:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063824, REGON: 750010992 NIP: 8370000634, kapitał zakładowy 240.000.000 zł, opłacony w całości (dalej Oddział).
 2. Oddział nie ma ustanowionego Inspektora Ochrony Danych, gdyż w wyniku przeprowadzonej analizy obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych nie zachodzi ku temu przesłanka, jednakże w celu realizacji kontaktu ze Spółką może Pani/Pan przesłać korespondencję na adres Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Dział Zasobów Pracowniczych” lub wysyłając wiadomość e-mail do: [email protected]  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłej Umowy o pracę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy, a w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej  przez Panią/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców, w szczególności:
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym usługi bankowe, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
  • podmiotom powiązanym z Boryszew Oddział Maflow w Tychach, w tym w ramach grupy kapitałowej Boryszew S.A.;
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji publicznej (np. ZUS, US, PIP).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w szczególności przepisów prawa pracy oraz na podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikował. W przypadku Pani/Pana zatrudnienia dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a także zawarcia przyszłej Umowy o pracę. Jest Pani/Pan uprawniona/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wzięcia przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy