Tuplex Sp. z o.o.

Koordynator Biura - Koordynator ds. obsługi procesu sprzedaży

Tuplex Sp. z o.o.O firmie

Tuplex Sp. z o.o.

Księcia Ziemowita 19

Warszawa

 

TUPLEX Sp. z o.o. – ogólnopolski lider w dystrybucji tworzyw sztucznych w obszarze BUDOWNICTWA * PRZEMYSŁU * REKLAMY. Naszą działalność na polskim rynku rozpoczęliśmy w 1990 roku, dziś jesteśmy dużą międzynarodową organizacją z Centralą w Warszawie, współpracującą ze światowymi koncernami. W związku z dynamicznym rozwojem do naszych struktur wsparcia biznesu w Centrali poszukujemy pracownika na stanowisko:

Koordynator Biura - Koordynator ds. obsługi procesu sprzedaży

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CE/SP/050120

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie biura, administrowanie zasobami oraz koordynację współpracy ogólnopolskiej struktury handlowej z działami operacyjnymi Centrali.  


Kluczowe zadania na stanowisku:

 • Kontrola obiegu dokumentów i korespondencji w biurze centrali
 • Archiwizacja umów współpracy z dostawcami usług w zakresie bieżącego funkcjonowania biura
 • Aktualizacja rejestrów, administrowanie bazami
 • Organizacja delegacji służbowych zagranicznych i krajowych
 • Planowanie i nadzór nad zaopatrzeniem biura w materiały biurowe i spożywcze
 • Rozliczanie i cykliczne raportowanie kosztów działu sprzedaży oraz administracyjnych
 • Raportowanie wyników i aktywności handlowych zespołu sprzedażowego
 • Systemowa i administracyjna obsługa floty i telefonii
 • Aktualizacja i weryfikacja dokumentacji Biura Zarządu
 • Obsługa spotkań

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w realizacji podobnych zadań w obszarach związanych z zarządzaniem biurem / administrowaniem
 • Doskonałej obsługi MS Excel, doświadczenie w pracy w systemie SAP będzie atutem
 • Wykształcenia wyższego
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Doskonałych umiejętności analitycznych i organizacji pracy
 • Efektywnej współpracy z klientem wewnętrznym na różnych poziomach organizacji
 • Samodzielności, skrupulatności i terminowości w realizacji powierzonych zadań

Oferujemy:

 • Pracę w dużej międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę z nowoczesnymi systemami IT
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę
 • Udział w prężnym rozwoju firmy oraz realizację ciekawych projektów
 • Atmosferę pracy opartą o relacje partnerskie

Aplikacje ze zdjęciem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych prosimy przesyłać za pomocą przycisku:

UWAGA: Prosimy o zaznaczenie numeru referencyjnego w temacie e-maila.


Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących danych osobowych:
- imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody, w przypadku niżej wskazanym:

- jeżeli Państwa dokumenty aplikacyjne obejmują dane osobowe inne niż wyżej wskazane lub szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, np. dane dotyczące zdrowia, związków zawodowych itp.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

- w przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w okresie najbliższych 12 miesięcy:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w okresie najbliższych 12 miesięcy przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

 
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Tuplex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected]. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 
opis

 

TUPLEX Sp. z o.o. – ogólnopolski lider w dystrybucji tworzyw sztucznych w obszarze BUDOWNICTWA * PRZEMYSŁU * REKLAMY. Naszą działalność na polskim rynku rozpoczęliśmy w 1990 roku, dziś jesteśmy dużą międzynarodową organizacją z Centralą w Warszawie, współpracującą ze światowymi koncernami. W związku z dynamicznym rozwojem do naszych struktur wsparcia biznesu w Centrali poszukujemy pracownika na stanowisko:

Koordynator Biura - Koordynator ds. obsługi procesu sprzedaży

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CE/SP/050120

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie biura, administrowanie zasobami oraz koordynację współpracy ogólnopolskiej struktury handlowej z działami operacyjnymi Centrali.  


Kluczowe zadania na stanowisku:

 • Kontrola obiegu dokumentów i korespondencji w biurze centrali
 • Archiwizacja umów współpracy z dostawcami usług w zakresie bieżącego funkcjonowania biura
 • Aktualizacja rejestrów, administrowanie bazami
 • Organizacja delegacji służbowych zagranicznych i krajowych
 • Planowanie i nadzór nad zaopatrzeniem biura w materiały biurowe i spożywcze
 • Rozliczanie i cykliczne raportowanie kosztów działu sprzedaży oraz administracyjnych
 • Raportowanie wyników i aktywności handlowych zespołu sprzedażowego
 • Systemowa i administracyjna obsługa floty i telefonii
 • Aktualizacja i weryfikacja dokumentacji Biura Zarządu
 • Obsługa spotkań

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w realizacji podobnych zadań w obszarach związanych z zarządzaniem biurem / administrowaniem
 • Doskonałej obsługi MS Excel, doświadczenie w pracy w systemie SAP będzie atutem
 • Wykształcenia wyższego
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Doskonałych umiejętności analitycznych i organizacji pracy
 • Efektywnej współpracy z klientem wewnętrznym na różnych poziomach organizacji
 • Samodzielności, skrupulatności i terminowości w realizacji powierzonych zadań

Oferujemy:

 • Pracę w dużej międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę z nowoczesnymi systemami IT
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę
 • Udział w prężnym rozwoju firmy oraz realizację ciekawych projektów
 • Atmosferę pracy opartą o relacje partnerskie

Aplikacje ze zdjęciem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych prosimy przesyłać za pomocą przycisku:


Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących danych osobowych:
- imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody, w przypadku niżej wskazanym:

- jeżeli Państwa dokumenty aplikacyjne obejmują dane osobowe inne niż wyżej wskazane lub szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, np. dane dotyczące zdrowia, związków zawodowych itp.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

- w przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w okresie najbliższych 12 miesięcy:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w okresie najbliższych 12 miesięcy przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

 
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Tuplex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected]. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 

UWAGA: Prosimy o zaznaczenie numeru referencyjnego w temacie e-maila.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy