Koordynator Biura

Polski Holding Nieruchomości S.A.O firmie

Polski Holding Nieruchomości S.A.

al. Jana Pawła II 12

Warszawa

Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem nieruchomościami poszukuje osoby na stanowisko:

Koordynator Biura
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • aktywne pozyskiwanie najemców, zarządzanie procesem wynajmu powierzchni biurowych;
 • wsparcie dla Dyrektora Biura w zakresie bieżącego zarządzania pracą zespołu;
 • kompleksowa obsługa transakcji wynajmu nieruchomości biurowych, w tym przygotowanie i prowadzenie negocjacji handlowych;
 • współpraca z agencjami nieruchomości;
 • rekomercjalizacja posiadanego portfela nieruchomości;
 • opiniowanie projektów komercjalizacji;
 • proaktywna i przedsiębiorcza postawa, współpraca z innymi działami biurami Spółki;
 • utrzymywanie bieżących relacji z klientami;
 • sporządzanie raportów i analiz ekonomiczno – finansowych na potrzeby biura;
 • analiza i stałe monitorowanie ogólnopolskiego rynku nieruchomości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w branży wynajmu nieruchomości komercyjnych, w agencji nieruchomości lub na podobnym stanowisku w zarządzaniu procesem wynajmu powierzchni;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra umiejętność komunikacji oraz umiejętności negocjacyjne;
 • dobra organizacja czasu pracy, samodzielność w działaniu oraz proaktywna postawa;
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji, wywierania wpływu, otwartość;
 • umiejętność budowania wieloletnich relacji z Klientem;
 • znajomość rynku nieruchomości komercyjnych w Warszawie i/lub regionalnych rynków biurowych.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie z osobami o dużym doświadczeniu zawodowym, wyznającej zasadę Work-Life Balance
 • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą, proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (życiorys) do dnia 8 kwietnia br.
za pomocą przycisku APLIKUJ.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku  z uczestnictwem w rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1)do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1)Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

2)Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3)Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

4)Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu: [_] przeprowadzenia procesu rekrutacji [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem nieruchomościami poszukuje osoby na stanowisko:

Koordynator Biura
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • aktywne pozyskiwanie najemców, zarządzanie procesem wynajmu powierzchni biurowych;
 • wsparcie dla Dyrektora Biura w zakresie bieżącego zarządzania pracą zespołu;
 • kompleksowa obsługa transakcji wynajmu nieruchomości biurowych, w tym przygotowanie i prowadzenie negocjacji handlowych;
 • współpraca z agencjami nieruchomości;
 • rekomercjalizacja posiadanego portfela nieruchomości;
 • opiniowanie projektów komercjalizacji;
 • proaktywna i przedsiębiorcza postawa, współpraca z innymi działami biurami Spółki;
 • utrzymywanie bieżących relacji z klientami;
 • sporządzanie raportów i analiz ekonomiczno – finansowych na potrzeby biura;
 • analiza i stałe monitorowanie ogólnopolskiego rynku nieruchomości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w branży wynajmu nieruchomości komercyjnych, w agencji nieruchomości lub na podobnym stanowisku w zarządzaniu procesem wynajmu powierzchni;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra umiejętność komunikacji oraz umiejętności negocjacyjne;
 • dobra organizacja czasu pracy, samodzielność w działaniu oraz proaktywna postawa;
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji, wywierania wpływu, otwartość;
 • umiejętność budowania wieloletnich relacji z Klientem;
 • znajomość rynku nieruchomości komercyjnych w Warszawie i/lub regionalnych rynków biurowych.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie z osobami o dużym doświadczeniu zawodowym, wyznającej zasadę Work-Life Balance
 • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą, proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (życiorys) do dnia 8 kwietnia br.
za pomocą przycisku APLIKUJ.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku  z uczestnictwem w rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1)do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1)Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

2)Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3)Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

4)Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu: [_] przeprowadzenia procesu rekrutacji [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Ogłoszenie archiwalne