Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Koordynator Budowy

APP-Projekt S.A.

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • Współpraca z Kierownikiem Kontraktu i innymi członkami zespołu w poszczególnych fazach realizacji projektu,

 • Przygotowywanie koordynacja przepływu i nadzór nad dokumentacją techniczną i inną dokumentacją budowy,

 • Prowadzenie bieżącej i ciągłej analizy planowanego i faktycznego wykonania prac,

 • Przygotowywanie propozycji harmonogramów rzeczowo-finansowych,

 • Ciągła analiza realizacji szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

 • Koordynacja prac wykonawców,

 • Wprowadzanie na Plac Budowy Wykonawców Robót oraz udostępnianie frontów robót,

 • Organizacja, prowadzenie i czynne uczestnictwo w spotkaniach i Radach Budowy i egzekwowanie ustaleń podjętych na wcześniejszych spotkaniach,

 • Przygotowywanie tabeli styków branż,

 • Koordynacja styków prac poszczególnych Wykonawców Robót pozwalająca na zapewnienie frontu robót poszczególnym Wykonawcom Robót, w kolejności technologicznej,

 • Koordynacja realizowanych prac zgodnie z dokumentacją projektową oraz przepisami budowlanymi – w szczególności Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania oraz Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz Polskimi Normami,

 • Pilnowanie i egzekwowanie od Wykonawców zachowania porządku na terenie zaplecza oraz placu budowy,

 • Kontrolowanie, czy prace prowadzone są na podstawie aktualnej wersji Dokumentacji oraz kontrolowanie zgodności realizacji z aktualnym Projektem Technicznym,

 • Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy z uwzględnieniem robót zanikających i ulegających zakryciu,

 • Kontrolowanie zgodności realizacji z pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi zgodnie z umową z Wykonawcą normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 • Egzekwowanie od Wykonawców wysokiej jakości wykonywanych robót,

 • Kontrola harmonogramu realizacji prac wraz z wnioskami i analizą ryzyk,

 • Obsługa realizacji prac na powierzchniach najemców w trakcie realizacji robót przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,

 • Koordynacja udostepnienia lokalu dla Najemcy i uczestnictwo w przekazaniu powierzchni najmu Najemcom,

 • Czynne uczestnictwo w naradach produkcyjnych,

 • Współpraca z przedstawicielem Inwestora na budowie,

 • Współpraca ze służbą BHP,

 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP i ochrony środowiska,

 • Natychmiastowe reagowanie na dostrzeżone błędy i usterki, kontrolowanie ich usunięcia,

 • Przygotowywanie planów dostaw wyrobów i materiałów, w tym terminów dostaw z odpowiednim dla zachowania ciągłości prac wyprzedzeniem,

 • Ustalenie z Inwestorem procedury uzgadniania i wysyłania zamówień materiałowych,

 • Przygotowywanie i uzgadnianie z Inwestorem zamówień zgodnie z ustaloną procedurą,

 • Zbieranie ofert na planowane dostawy,

 • Rekomendowanie wyboru dostawcy zgodnie z interesem Inwestorem, w razie konieczności proponowanie dostaw zamienników,

 • Sporządzanie przedmiarów w razie takiej potrzeby dla określenia wielkości dostaw,

 • Odbieranie dostaw na budowie i przekazywanie ich wykonawcom robót,

 • Prowadzenie procedury reklamacyjnej w przypadku takiej konieczności,

 • Uzgadnianie trybu prowadzenia spraw z Kierownikiem Projektu ze strony APP,

 • Wsparcie Kierownika Projektu w tworzeniu i uaktualnieniu harmonogramu realizacji prac,

 • Informowanie Kierownika Projektu o możliwym wystąpieniu opóźnień oraz analiza ryzyka w zakresie realizacji prac,

 • Kontrola wprowadzanych zmian projektowych w zakresie umożliwiającym płynne wykonywanie robót budowlanych,

 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, w tym wsparcie w odbiorach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

 • Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym bieżący odbiór od Wykonawców dokumentów (atesty, świadectwa, deklaracje, etc.) dopuszczających zastosowanie wyrobów w budownictwie - przed ich wbudowaniem.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w wykonawstwie,

 • Min. roczne doświadczenie w koordynacji robót ogólnobudowlanych budynków biurowych lub użyteczności publicznej,

 • Zaangażowanie w pracę zespołową oraz doświadczanie w pracy zespołowej.

Mile widziane

 • Uprawnienia budowlane.

To oferujemy

 • Ciekawe projekty,

 • Możliwość rozwoju zawodowego,

 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • spotkania integracyjne

APP-Projekt S.A.

APP-Projekt jest jedną z czołowych firm inżynierskich działającą na polskim rynku od 2005 roku. Posiadając biura w czterech miastach (Warszawa, Poznań, Wrocław) świadczymy swoje usługi na terenie całego kraju. APP-Projekt jest członkiem Rider Levett Bucknall – międzynarodowej organizacji oferującej pełen zakres usług w branży nieruchomości i budownictwa.

Nasza kadra składa się z ok. 140 wysoko wykwalifikowanych inżynierów wszystkich branż wspomaganych przez architektów, urbanistów, ekonomistów i personel administracyjny. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nasz zespół wykorzystywał w pełni swoją wiedzę i umiejętności, gwarantując Państwu, że terminy są dotrzymane, koszty pod kontrolą a sukces końcowy zapewniony.

Nasz Klient jest istotą naszych działań, rozwijamy się, żeby lepiej służyć jego potrzebom we wszystkich branżach oraz sektorach.

Wierzymy, że nieustająca pasja zdobywania wiedzy i doświadczenia pomaga nam dostarczać projekty jakie wymagane są przez naszych Klientów mając na uwadze bezpieczeństwo, ekonomiczną efektywność oraz idee zrównoważonego rozwoju. Realizując nasze projekty na terenie całego kraju kierujemy się niezmiennie zasadą: nieustająco szukamy lepszych rozwiązań, które pomagają naszym Klientom uzyskać założony cel.

Naszym działaniom towarzyszy zawsze indywidualne podejście do potrzeb Klienta, poznanie jego oczekiwań, ale także otoczenia biznesowego, by zrozumieć prowadzoną przez niego działalność, a tym samym lepiej wypełniać postawione przed nami zadania. APP-Projekt oferuje swoim Klientom prowadzenie inwestycji od fazy koncepcyjnej, przez projektowanie aż po prowadzenie inwestycji, dając jednocześnie gwarancję sukcesu.

Przewiń do profilu firmy