Ta oferta pracy jest nieaktualna od 383 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator ds. BHP (m/f))

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Kierownik
 • 2017-03-06

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania. Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji. Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.
  Koordynator ds. BHP (m/f))
  Miejsce pracy: Szczecin
  Koordynator ds. BHP (m/f) Z roku na rok coraz bardziej się rozwijamy i musimy dokładać wszelkich starań, by wszyscy nasi pracownicy czuli się bezpieczni, spełnieni, zmotywowani i silni. Dlatego poszukujemy zmotywowanej osoby na stanowisko koordynatora ds. BHP, która pomoże nam w osiągnięciu tego celu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna odznaczać się zamiłowaniem do aktywnego działania, a do jej obowiązków należeć będzie promowanie aspektów związanych z BHP w jednym z naszych centrów logistycznych. Nasze centra logistyczne mają kluczowe znaczenie dla dynamicznie rozwijającej się działalności firmy Amazon — to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. Nasze zespoły pracowników zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy. Osoba zatrudniona na tym kluczowym stanowisku ds. BHP będzie podlegać kierownikowi ds. BHP w ramach roli opartej na zmianowym trybie pracy.

  Podstawowe wymagania:

  •Wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704): Wyższe z zakresu BHP.
  •nieprzerwana skrupulatność na drobiazgowym poziomie,
  •potwierdzona umiejętność pracy według celów i terminów,
  •możliwa do wykazania zdolność szybkiego uczenia się przy ścisłym przestrzeganiu nowych procesów i procedur,
  •umiejętność samodzielnej pracy, czasami przy minimalnym nadzorze,
  •elastyczność i zdolność do przystosowania się; umiejętność spełniania wyznaczonych celów firmy,
  •wysokie umiejętności pracy w zespole: zdolność do przyczyniania się do pozytywnej i zdrowej atmosfery w zespole,
  •codzienne okazywanie mnóstwa pozytywnej energii, entuzjazmu i wewnętrznej motywacji,
  •solidna znajomość obsługi komputera,
  •wysokie umiejętności komunikacyjne w mowie i w piśmie.

  Obowiązki koordynatora ds. BHP:

  •przeprowadzanie ocen ryzyka zgodnie z wymaganiami i proaktywne podejmowanie dalszych działań w odniesieniu do środków kontroli, aż do zakończenia procesu,
  •przygotowywanie dziennych wskaźników i objaśnień
  •przeprowadzanie szczegółowych analiz danych centrum logistycznego w przypadku monitorowania możliwych do zarejestrowania incydentów na miejscu,
  •rola doradcza dla współpracowników i menedżerów, która wymaga korzystania z posiadanej wiedzy audytorskiej w zakresie procedur i wymogów prawnych firmy Amazon.
  •pełnienie roli eksperta merytorycznego w zakresie określonego obszaru kompetencyjnego przy jednoczesnym zachowaniu czujności i nieujawnianiu żadnych poufnych informacji poza danym szczeblem w hierarchii firmy,
  •systematyczne monitorowanie centrum logistycznego, pilnowanie zgodności z procedurami bezpieczeństwa firmy Amazon,
  •badanie wypadków, sytuacji grożących wypadkiem i wszelkich incydentów po ustaleniu głównej przyczyny,
  •aktualizowanie wewnętrznych zapisów dotyczących incydentów, sytuacji grożących wypadkiem i wypadków,
  •podejmowanie planów działania w celu zapewnienia ciągłej i trwałej zgodności z przepisami prawa,
  •demonstrowanie profesjonalnego zachowania w każdej sytuacji: zachowywanie poufności w przypadku spraw wymagających dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa,
  •elastyczność: gotowość i zdolność do pracy podczas niestandardowych zmian - w tym w noce i weekendy - w okresach szczytowych.