Ta oferta pracy jest nieaktualna od 289 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator ds. Cła i Kontroli Eksportu

 • Rzeszów, Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski), podkarpackie
 • Specjalista
 • 03.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Koordynator ds. Cła i Kontroli Eksportu
  Location: Rzeszów, Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski)
  Join one of the most advanced GTF MRO provider worldwide

  EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines.

  Responsibility:

  • Nadzorowanie, ocena, trenowanie i szkolenie pracowników w podległym obszarze
  • Koordynacja odpraw celnych importowych i eksportowych towarów w zakresie stosowanych przez firmę procedur celnych w tym klasyfikacja taryfowa towarów celnych oraz nadzór nad składem celnym
  • Strategiczne planowanie i zarządzanie podległym obszarem w tym dbanie o ciągłą poprawę jakościową procesu oraz tworzenie nowych procedur
  • Bieżące śledzenie zmian w prawie celnym w tym współpraca z organami celno-podatkowymi
  • Prowadzenie i obsługa systemów komputerowych Huzar; ERP (SAP – GTS module) w celu umożliwienia rejestrowania i śledzenia zdarzeń istotnych dla procesów celnych oraz rozwiązywanie problemów (funkcja kluczowego użytkownika )
  • Przekazywanie informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego (Intrastat, GUS)
  • Kontrola i optymalizacja kosztów obsługi celnej w tym należności celno-podatkowych 
  • Aktywna współpraca z innymi działami w celu zabezpieczenia terminowości łańcucha dostaw a w szczególności z działem księgowości w zakresie dokumentacji w imporcie i eksporcie, należności celno-podatkowych oraz monitorowania ich zwrotu
  • Nadzór i motywowanie zespołu w celu dotrzymania celów jakościowych, celów bezpieczeństwa i KPI na wymaganym poziomie 

  Requirements:

  • Szerokie kompetencje z zakresu prawa celnego w tym wiedza teoretyczna, praktyczna i doświadczenie w zakresie interpretacji przepisów
  • Dobra znajomość MS Office – baza danych excel
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektem będzie dodatkowym atutem
  • Status agenta celnego lub ukończone szkolenia z zakresu prawa celnego
  • J.angielski na poziomie bardzo dobrym
  We offer:
  • Stabilne zatrudnienie
  • Profesjonalny program szkoleniowy w kraju i za granicą
  • Benefity: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie posiłków, ubezpieczenie grupowe, premie lojalnościowe i roczne.

  Recruitment agency - Hays is supporting EME Aero in this recruitment process.

  Please be informed that Hays Consultants may also contact you to conduct an interview.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 36-002, Jasionka 954, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 356817366, NIP: 6792797252. 
  • We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: EME Aero Sp. z o.o., Jasionka 954, 36-002 Jasionka; e-mail: [email protected]
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
  • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą)
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym.
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych  opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
  • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.