Administratorem danych osobowych przesłanych w złożonej aplikacji jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: [email protected]
 
Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych
• rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przesłaniu aplikacji. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
• przyszłe procesy rekrutacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dodatkowa zgoda wyrażona przez osobę składającą aplikację. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
Jeżeli osoba nie wskazała w aplikacji wyraźnej chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jej dane nie będą zapisane w bazie rekrutacyjnej i zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, którego dotyczy ogłoszenie o pracę.
 
Odbiorcy danych
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, kancelarie prawne, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 
Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne.
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
• wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
• do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
• do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Koordynator ds. działalności naukowej

Akademia Finansów i Biznesu VistulaO firmie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Stokłosy 3

Warszawa

Grupa Uczelni Vistula ma 27 lat doświadczenia na rynku szkolnictwa wyższego. Czerpie z tradycji pięciu ośrodków akademickich. Obecnie w jej skład wchodzą Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Jest najbardziej umiędzynarodowionym ośrodkiem edukacja wyższej w Polsce, a jej uczelnie zajmują czołowe miejsca w rankingach jakości niepublicznych szkół wyższych. Uczy jak w praktyce prowadzić międzynarodowy biznes. Jej wykładowcy to autorytety akademickie i wybitni praktycy: ekonomiści, dyplomaci, specjaliści ds. nowych technologii, turystyki i dietetyki, graficy i architekci. Na 13 kierunkach studiuje prawie 6 tys. studentów.

Koordynator ds. działalności naukowej

Jednostka organizacyjna: Dział Nauki

Pracodawca: Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynator ds. działalności naukowej:

 • prowadzi i aktualizuje dokumentację dotyczącą zarządzania procesem badawczym – sprawozdawczość (MNiSW, NCN, GUS, POL-on);
 • rozlicza dotację/ subwencję, środki własne uczelni na działalność badawczo-naukową pracowników oraz granty z NCN;
 • aktywnie wyszukuje źródła finansowania badań naukowych;
 • pomaga w budowaniu zespołów badawczych i konsorcjów międzynarodowych;
 • pomaga w przygotowaniu wniosków grantowych (NCN, Horizon 2020);
 • koordynuje organizację konferencji i seminariów naukowych;
 • koordynuje proces realizowania przewodów doktorskich otwieranych w AFiBV oraz prowadzi cała dokumentację związaną z tym procesem;
 • propaguje wyniki działalności naukowe pracowników AFiBV zgodnie z wytyczonymi HR Excellence in Research;
 • prowadzi dokumentację do d. Centralnej Komisji ds. Nadawania Stopni i Tytułów  / teraz Rady Doskonałości Naukowej;
 • aktualizuje treści dotyczące działalności działu Nauki na SharePoint;
 • aktywnie współpracuje z Wydawnictwem AFiBV;
 • przygotowuje pisma i zarządzenia wewnętrzne;
 • prowadzi korespondencję z innymi jednostkami naukowymi w kraju oraz z urzędami administracji państwowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • umiejętności tworzenia raportów, zestawień;
 • wysokich umiejętności interpersonalnych;
 • dobrej organizacji pracy;
 • samodzielności, rzetelności, dokładności.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę i zróżnicowany zakres zadań;
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów;
 • dodatkowe benefity (m.in. karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.

Grupa Uczelni Vistula ma 27 lat doświadczenia na rynku szkolnictwa wyższego. Czerpie z tradycji pięciu ośrodków akademickich. Obecnie w jej skład wchodzą Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Jest najbardziej umiędzynarodowionym ośrodkiem edukacja wyższej w Polsce, a jej uczelnie zajmują czołowe miejsca w rankingach jakości niepublicznych szkół wyższych. Uczy jak w praktyce prowadzić międzynarodowy biznes. Jej wykładowcy to autorytety akademickie i wybitni praktycy: ekonomiści, dyplomaci, specjaliści ds. nowych technologii, turystyki i dietetyki, graficy i architekci. Na 13 kierunkach studiuje prawie 6 tys. studentów.

Koordynator ds. działalności naukowej

Jednostka organizacyjna: Dział Nauki

Pracodawca: Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynator ds. działalności naukowej:

 • prowadzi i aktualizuje dokumentację dotyczącą zarządzania procesem badawczym – sprawozdawczość (MNiSW, NCN, GUS, POL-on);
 • rozlicza dotację/ subwencję, środki własne uczelni na działalność badawczo-naukową pracowników oraz granty z NCN;
 • aktywnie wyszukuje źródła finansowania badań naukowych;
 • pomaga w budowaniu zespołów badawczych i konsorcjów międzynarodowych;
 • pomaga w przygotowaniu wniosków grantowych (NCN, Horizon 2020);
 • koordynuje organizację konferencji i seminariów naukowych;
 • koordynuje proces realizowania przewodów doktorskich otwieranych w AFiBV oraz prowadzi cała dokumentację związaną z tym procesem;
 • propaguje wyniki działalności naukowe pracowników AFiBV zgodnie z wytyczonymi HR Excellence in Research;
 • prowadzi dokumentację do d. Centralnej Komisji ds. Nadawania Stopni i Tytułów  / teraz Rady Doskonałości Naukowej;
 • aktualizuje treści dotyczące działalności działu Nauki na SharePoint;
 • aktywnie współpracuje z Wydawnictwem AFiBV;
 • przygotowuje pisma i zarządzenia wewnętrzne;
 • prowadzi korespondencję z innymi jednostkami naukowymi w kraju oraz z urzędami administracji państwowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • umiejętności tworzenia raportów, zestawień;
 • wysokich umiejętności interpersonalnych;
 • dobrej organizacji pracy;
 • samodzielności, rzetelności, dokładności.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę i zróżnicowany zakres zadań;
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów;
 • dodatkowe benefity (m.in. karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.

Ogłoszenie archiwalne