Ta oferta pracy jest nieaktualna od 314 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator ds. Kadr i Płac oraz HR

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 09.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Liberty Motors S.A. działa głównie w branży motoryzacyjnej. Posiadamy największe w Polsce salony motocyklowe, jesteśmy właścicielem kilku portali internetowych z branży motoryzacyjnej w tym motogen.pl. motocyklowy.pl oraz skutery.net. Jesteśmy największym operatorem sieci
  Inter Cars posiadającym 30 filii. Oprócz motoryzacji Spółka prężnie działa na rynku nieruchomości oraz jest właścicielem firmy reklamowo-rebrendingowej Apla. Łącznie zatrudniamy ponad 500 osób.

  Jesteśmy nowoczesną Grupą Kapitałową rozwijającą się w oparciu o światowe trendy, której filarem są ludzie.

  Koordynator ds. kadr i płac oraz HR
  Miejsce pracy: Łódź

  Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:

  • sporządzanie i sprawdzanie poprawności list płac
  • prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem
   stosunku pracy, a także dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno-rentowych
  • przygotowanie danych do rozliczeń w ramach umów cywilnoprawnych
  • rozliczanie benefitów pozapłacowych
  • obsługę pracowników w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych
  • przygotowywanie ogłoszeń
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • wspieranie menadżerów poszczególnych działów w zakresie polityki personalnej
  • tworzenie i nadzorowanie procesów oraz narzędzi w obszarze HR

  Aplikuj do nas, jeśli:

  • posiadasz minimum dwuletnie doświadczenie w HR
  • znasz i potrafisz w praktyce stosować przepisy prawa pracy, przepisy z zakresu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych
  • bardzo dobrze obsługujesz pakiet MS Office
  • nie lubisz się nudzić, masz głowę pełną pomysłów i determinację by realizować je na najwyższym poziomie
  • lubisz ludzi, zarażasz optymizmem, myślisz kreatywnie
  • cechuje Cię samodzielność, rzetelność i perfekcyjna organizacja swojego czasu pracy

  Zapewniamy:

  • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej
  • stabilne zatrudnienie
  • udział w ciekawych projektach
  • możliwość wdrażania swoich pomysłów
  • codzienną dawkę pozytywnej energii
  • pakiet benefitów pozapłacowych

         

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej "RODO") zawiadamiamy, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Liberty Motors S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037004, NIP: 7240002522, Regon 000036452,, zwany dalej: "Administratorem".
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
  • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
  • nasi pracownicy i osoby współpracujące, którym powierzymy zadania które wymagać będą dostępu do Twoich danych
  • podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie Umów Powierzenia (np. firmy hostingowe w których wynajmujemy serwery, nasze biuro rachunkowe, firmy realizujące wysyłkę maili, kancelarie prawne, banki, firmy kurierskie, itp.)
  • organy Państwowe, którym przekażemy dane aby wypełnić zobowiązania narzucone przez obowiązujące przepisy
  4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
  6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługują Ci określone uprawnienia:
  • Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu) - wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  • Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
  • W pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Cię informował; kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  • W przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  7. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. "prawnie uzasadniony interes administratora". W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  8. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Cię o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  9. Jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.