Ta oferta pracy jest nieaktualna od 121 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator ds. kompletacji części

 • Tajęcina (pow. rzeszowski), Jasionka (pow. rzeszowski), Rzeszów, podkarpackie
 • Kierownik
 • 21.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Koordynator ds. kompletacji części
  Miejsce pracy: Rzeszów, Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski)
  Join one of the most advanced GTF MRO provider worldwide

  EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines.

  Opis stanowiska:

  Koordynator ds. Koordynator ds. kompletacji części odpowiada za efektywną koordynację procesów związanych z kompletacją i dostarczaniem komponentów do procesu montażu

  Zadania:
  • Strategiczne planowanie i zarządzanie podległym obszarem w tym zarządzanie budżetem, dbanie o ciągłą poprawę jakościową procesu, tworzenie nowych procedur oraz nadzór nad eksploatacją i planowaniem zakupu wyposażenia
  • Prowadzenie i obsługa systemów komputerowych Guardus i ERP (SAP) w celu umożliwienia nadzoru i kontroli w podległym obszarze, w tym rejestrowania zdarzeń, ruchów materiałowych, przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz rozwiązywania problemów (funkcja kluczowego użytkownika SAP)
  • Zapewnienie wysokiej jakości i efektywności w procesie kompletacji i przygotowania części do procesów montażu modułów oraz silnika, w tym kontrola i zarządzanie nieprawidłowościami w procesie oraz ich rozwiązywanie
  • Przestrzeganie wewnętrznych oraz zewnętrznych standardów dot. postępowania z częściami lotniczymi, w tym ich przechowywania, pakowania i transportu
  • Planowanie, kontrola i optymalizacja kosztów logistycznych w podległym obszarze
  • Aktywne uczestnictwo w procesie liczenia zapasów
  • Aktywna współpraca z innymi działami w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw.
  • Zapewnienie wysokich standardów jakościowych organizacji pracy jak również przygotowywanej dokumentacji w podległym obszarze. W tym dbanie o przestrzeganie zasad 5S zgodnie ze standardem firmy, a także zasadami BHP i PPOŻ
  • Nadzorowanie, ocena, trenowanie i szkolenie pracowników w podległym obszarze
  • Nadzór i motywowanie zespołu w celu dotrzymania celów jakościowych, celów bezpieczeństwa i KPI na wymaganym poziomie
  • Prowadzenie pomiarów i analiza danych mająca na celu ocenę KPI i wdrażanie ulepszeń, dotrzymywanie celów i monitorowania postępów działań

  Wymagania:

  • Wiedza z zakresu procesów logistycznych w co najmniej jednym z poniższych obszarów: magazynowanie, kompletacja lub konfekcjonowanie
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Dobra znajomość MS Office – baza danych excel
  • Doświadczenie w pracy w środowisku SAP lub zarządzaniu projektem będzie dodatkowym atutem
  • Udowodnione doświadczenie zawodowe w zakresie koordynatora obszaru logistyki

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie
  • Profesjonalny program szkoleniowy w kraju i za granicą
  • Benefity: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie posiłków, ubezpieczenie grupowe, premie lojalnościowe i roczne.

  Proces rekrutacyjny realizujemy we współpracy z agencją rekrutacyjną Hays. Na różnych etapach procesu rekrutacyjnego możesz spodziewać się kontaktu ze strony Konsultantów ze strony naszego partnera.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 36-002, Jasionka 954, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 356817366, NIP: 6792797252. 
  • We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: EME Aero Sp. z o.o., Jasionka 954, 36-002 Jasionka; e-mail: [email protected]
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
  • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą)
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym.
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych  opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
  • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.