Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów

 • Sosnowiec, śląskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 02.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów (Hazmat Waste Coordinator)

  Miejsce pracy: Sosnowiec

  Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów (Hazmat Waste Coordinator).
  Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych, gdzie będzie odpowiadać koordynację i optymalizację procesów związanych z utylizacją niebezpiecznych odpadów, współpracę z firmami zewnętrznymi oraz inne zadania związane ze wsparciem technicznym w zakresie zarządzania odpadami.

  Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów
  Miejsce pracy: Sosnowiec
  58886

  Do podstawowych zadań na tym stanowisku należą:

  • Współpraca z odbiorcami odpadów i działem BHP w zakresie codziennego zarządzania procesami utylizacji odpadów niebezpiecznych
  • Regularne monitorowanie stanu technicznego pojemników na odpady oraz obszarów przechowywania odpadów
  • Koordynowanie pracy zespołu zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem
  • Monitorowanie ilości odpadów niebezpiecznych i przygotowywanie regularnych raportów w tym zakresie
  • Monitorowanie właściwego sortowania i klasyfikacji odpadów
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z odpadami niebezpiecznymi
  • Raportowanie ryzyk oraz problemów mających związek z utylizacją odpadów

  PODSTAWOWE WYMAGANIA:

  • Znajomość i dobre zrozumienie procesów w centrum logistycznym
  • Elastyczność oraz doskonała umiejętność określania priorytetów i zadań w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy
  • Zrozumienie technicznych aspektów zarządzania odpadami
  • Umiejętność pracy w zespole i wysokie zdolności komunikacyjne
  • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności Excel

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.