BZA/06/2020

„Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody oraz obowiązujących przepisów Kodeksu pracy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST)."

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Koordynator ds. Opiniowania i Rekomendacji w Biurze Zamówień

Poczta Polska Spółka AkcyjnaO firmie

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Rodziny Hiszpańskich 8

Warszawa

 
Jesteśmy największym pracodawcą w Polsce i Narodowym Operatorem Pocztowym. Zatrudniamy na umowę o pracę prawie 80 000 Pracowników. Znajdujemy się w pierwszej 50 najlepszych pracodawców!
Poczta Polska S.A.
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Koordynator ds. Opiniowania i Rekomendacji w Biurze Zamówień
Miejsce pracy: Warszawa
BZA/06/2020

U nas zyskasz:

 • umowę o pracę,
 • pensję zawsze na czas i premię miesięczną,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport,
 • pracę w przyjaznym i inspirującym zespole.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze,
 • posiadasz doświadczenie zawodowe w pracy z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
 • posiadasz doświadczenie zawodowe w opiniowaniu dokumentów w procesach przetargowych,
 • dobrze organizujesz swoją pracę,
 • jesteś komunikatywny.

Na Twój dzień pracy będzie się składać:

 • opiniowanie dokumentów w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowania przetargowego,
 • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • opracowywanie projektów wzorów umów o udzielenie zamówienia,
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych w imieniu Spółki i aneksów,
 • opracowywanie pism oraz występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • udział w pracach komisji przetargowych.
Zachęcamy także do aplikowania osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
powyżej 50 lat lub po dłuższej przerwie w pracy.

Czekamy na Twoje CV!
Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko kilka minut.
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pocztę Polską S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji.''
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
bottom
 
Jesteśmy największym pracodawcą w Polsce i Narodowym Operatorem Pocztowym. Zatrudniamy na umowę o pracę prawie 80 000 Pracowników. Znajdujemy się w pierwszej 50 najlepszych pracodawców!
Koordynator ds. Opiniowania i Rekomendacji w Biurze ZamówieńNumer ref.: BZA/06/2020

U nas zyskasz:

 • umowę o pracę,
 • pensję zawsze na czas i premię miesięczną,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport,
 • pracę w przyjaznym i inspirującym zespole.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze,
 • posiadasz doświadczenie zawodowe w pracy z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
 • posiadasz doświadczenie zawodowe w opiniowaniu dokumentów w procesach przetargowych,
 • dobrze organizujesz swoją pracę,
 • jesteś komunikatywny.

Na Twój dzień pracy będzie się składać:

 • opiniowanie dokumentów w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowania przetargowego,
 • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • opracowywanie projektów wzorów umów o udzielenie zamówienia,
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych w imieniu Spółki i aneksów,
 • opracowywanie pism oraz występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • udział w pracach komisji przetargowych.
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pocztę Polską S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji.''
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Zachęcamy także do aplikowania osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
powyżej 50 lat lub po dłuższej przerwie w pracy.

Czekamy na Twoje CV!
Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko kilka minut.

Ogłoszenie archiwalne